Artsakh’ın küçük yer adları: Dadivank veya Khutavank

  • by Western Armenia, Mart 13, 2023 in Tarihsel Miras
152 görüntüleme

Artsakh’ın Dadivank kilisesi, Şahumyan bölgesinin Dadivank köyünde, Dadivan dağının yamacında, Tartar Nehri’nin sol kıyısında yer almaktadır.

Geleneğe göre kilise, Hazreti İsa’nın havarileri Thaddeus’un takipçisi ve Ermenistan’ın bu bölgesinde Hıristiyanlığı vaaz eden Dade tarafından 1. yüzyılda kurulmuştur.

2007 yılında yapılan kazı çalışmalarında, manastır kompleksinin kiliselerinden birinin sunağının altında kutsal havari Dade’nin kalıntıları bulundu. Tarihi kayıtlarda kilise hakkında ilk olarak bir süre Dadivank’ta yaşayan ve çalışan Mkhitar Goş bilgi aktardı. Manastır kompleksinin ilk binaları 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Ancak 12. yüzyılda Selçuklu istilacıları tarafından yakılmış, yirmi yılı aşkın bir süre sonra restore edilmiştir.

Manastır kompleksi iki kilise, iki şapel, cemaat evleri, kütüphane, yemekhane, misafirhane ve diğer binaları içermektedir. Manastırın ana kilisesi 1214 yılında inşa edilen Gatoğike’dir. Gatoğike kilisesinin bitişiğindeki alanda 13. yüzyıldan kalma tek nefli bir kilise ve avlusu bulunmaktadır. Manastırın çan kulesi de 13. yüzyılda yapılmıştır.

“Batı Ermenistan İnançlar Ocağıdır”