Batı Ermenistan’ı tanıyalım: Crtnik köyü

  • by Western Armenia, Aralık 03, 2022 in Tarihsel Miras
165 görüntüleme

Crtnik köyü, Batı Ermenistan'ın Sasun bölgesinin Psank ilçesinde yer almaktadır.

Crtnik'te ağırlıklı olarak Ermeniler yaşıyordu ve 50-60  Ermeni hanesi vardı, ancak Ermenilerin evlerinde çalışan, onlara hayvancılık ve diğer ev işlerinde yardımcı olan birkaç Kürt ailesi de vardı. Köy halkının başlıca uğraşı tarım ve hayvancılıktı.

Crtnik köyünün Kutsal Gevorg kilisesi vardı.  Kutsal Gevorg, sadece Ermeniler tarafından değil, yerel Kürtler tarafından da ziyaret edilen, bölgede ünlü bir hac yeriydi.

Köyün Ermeni nüfusu 1894-1896 Sasun katliamından etkilendi.

1904 yılında Türk diktatörlüğünün Ermenilere yönelik büyük işgali, köyün Ermeni nüfusunun bir kısmını köyü terk etmeye ve nispeten daha barışçıl koşullarda yaşamak için taşınmaya zorladı. 1914'te köyde 30 hane ve 390 Ermeni yaşıyordu.

1915-1916 yılları arasında köy tahrip edildi, yağmalandı ve çaresiz yaşlılar, kadınlar ve çocuklar Türkler tarafından ahırlara doldurulup yakıldı, katliamdan sağ kurtulan sadece az sayıda Ermeni, terk edilmiş bazı köylerde yeniden yerleşmeyi başardı. Orada 1916 Şubat’ına kadar tecritte yaşayan Ermeniler, daha sonra Rus ordusu tarafından işgal edilen Muş'a, oradan da Doğu Ermenistan, Suriye'nin Halep şehri ve Konstantinopolis'e geçmeyi başardılar.

“Batı Ermenistan Mücadelede”