Batı Ermenistan’ı tanıyalım: Mamakhatun

  • by Western Armenia, Ocak 26, 2023 in Tarihsel Miras
169 görüntüleme

Batı Ermenistan’ın Mamakhatun yerleşimi, Karin eyaletinin Karin ilçesinin bir parçası olan Tercan ilçe merkezidir. Orjinal kaynaklarda Mamakhatun bazen köy, bazen de kasaba olarak anılmaktadır.

Temel olarak, büyük bir köydü. Karin-Yerznka yolu üzerinde, Batı Fırat Nehri’nin sol kolu olan Tercan nehri üzerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1416 m’dir. Neredeyse her yönden dağlarla korunmaktadır.

Batı Ermenistan ile birlikte Mamakhatun da 16. yüzyılda Türk egemenliğine girdi. İki kez Rus ordusu tarafından Türk boyunduruğundan kurtarıldı: Biri 1877-1878 Rus-Türk savaşı sırasında,  ancak 1878 Berlin sözleşmesine uygun olarak Türkiye’ye verildi, diğeri, 1916 yılında kısa bir süre için, neredeyse hiç Ermeni kalmamışken. 

1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD sırasında tüm Ermeniler yerinden edildi. Takip eden iki yıl içinde, yerinden edilmiş 124 nüfuslu 20 Ermeni ailesi kendi memleketlerine döndü.

Nüfusun ana mesleği tarımdı. Ermeni yaylalarının verimli ovalarından biri olarak kabul edilen ve  aynı adı taşıyan ova, kentin çevresine yayılıyor.

Mamakhatun’daki Ermenilerinin Birinci Dünya Savaşı’na kadar ayakta kalan ve işleyen kilisesi vardı. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında Mamakhatun’da birkaç düzine öğrencisi ve 2-3 öğretmeni olan bir Ermeni okulu mevcuttu.

“TC’de Şerdoğan Yalan Söylüyor”