Batı Ermenistan’ı tanıyalım: Sebastia

  • by Western Armenia, Ocak 23, 2023 in Tarihsel Miras
138 görüntüleme

Batı Ermenistan'daki Sebastia şehri, Halis Nehri'nin üst kollarının sağ tarafında, geniş bir arazide, Mayragom adlı dağın eteklerinde yer almaktadır. 

Kışları çok soğuk, yazları çok sıcak olan karasal bir iklime sahiptir. Topraklar verimli, eski çağlardan beri ekmek kaynağı olarak kabul edildi ama ormanlar yok. 

Çevresinde maden suları, mermer ve alçı madenleri vardır.  Greko-Romen, Ermeni, Bizans, Gürcü, Arap, Türk tarihçi, vakanüvis ve yazarlar Sebastia hakkında onlarca bilgiler verdi.

Sebastia MÖ II. yüzyılda kuruldu. Şehir ilan edildikten sonra hemen hemen her zaman çeşitli türlerde bir idari merkez olmuştur. 11. yüzyılın 20'li yıllarından itibaren Sebastia, Vaspurakan eyaletinin son kralı Senekerim’in ikametgahı oldu. Aynı yüzyılın ortalarında, birkaç yıl boyunca Sebastia, Ermeni Katolikosunun da ikametgahı olarak kabul edildi. 

Ve Türk egemenliği sırasında, Sebastia-Sivas aynı adı taşıyan il ve ilçenin merkezidir.

Sebastia çoğunlukla Ermeni yerleşim yeridir. 16. yüzyıldaki Ermeni kurtuluş hareketinde önemli bir rol oynadı.

Soykırım ARMENOSİD arifesinde şehrin yaklaşık yarısı Ermeni olmak üzere yaklaşık 60.000 nüfusu vardı. Ermeni nüfusu ilk kez 1895 yılında Türkler tarafından katledilmiştir. 

1915'te şehrin Ermeni nüfusu daha da büyük bir felakete maruz kaldı. 

Büyük Soykırım ARMENOSİD sırasında Türk katliamından bir şekilde sağ kurtulanlar farklı ülkelere sürüldü ve 1915-1916 yılları arasında Sebastia Ermeni nüfusundan fiilen boşaltıldı.

“TC Devleti, Çete, Mafya Ve Cinayet Şebkesidir”