Batı Ermenistan’ı tanıyalım: Vostan

  • by Western Armenia, Ocak 31, 2023 in Tarihsel Miras
213 görüntüleme

Batı Ermenistan'daki Vostan yerleşimi farklı zamanlarda ve farklı tarihçiler tarafından kale, köy, şehir olarak adlandırıldı. 

Antik çağlardan beri, Van Gölü havzası, Ermeni Platosu’nun en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan canlı bir kamusal yaşam merkezi haline geldi. 

Sadece Van Gölü kıyısında 10'dan fazla kasaba ve şehir kuruldu. Bunların arasında Vostan da vardı.

Vostan kelimesi, "kralın malikanesi", "hükümdarın ikametgahı", "başkent" anlamlarına gelir. 

Tarihi Vostan şehri harabelerini yöre halkı modern zamanlarda Herişat olarak adlandırdı, Van Gölü'nün güney kıyısında, göl kenarından yaklaşık 1 km güneyinde, Ahtamar Adası'nın karşısında bulunuyordu.

Şehrin her tarafı meyve bahçeleri ile çevriliydi. Temiz sulu pınarları ve güzel bahçeleri vardı. IV.-V. yüzyıllardan itibaren Vostan, Rıştuni hanedanı bakanlarının ikamet yeriydi. Daha sonra 10. yüzyılın ikinci yarısında ve 11. yüzyılın başlarında Vostan, Ahtamar şehir-adasıyla birlikte Vaspurakan eyaletinin Artsruni krallığının başkenti ve modern zamanlarda Van eyaletinin Gavaş-Gevaş ilçesinin merkeziydi. 

Vostan halkının meslekleri modern zamanlarda da aynıydı. Bahçıvanlık, balıkçılık, el sanatları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Vostan, ortaçağ Ermeni yazısının ünlü merkezlerinden biridir.

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce, ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı ve 1916'da sakinleri Ermeni olan 35 köy vardı. Ermeniler, geri çekilen Rus ordusuyla birlikte göç ederek Doğu Ermenistan'a yerleştiler.

“TC Coğrafyası Türk Halkının Başbelası”