Batı Ermenistan’ın Artamet-Edremit’teki Anahit Tanrıça’nın Tapınağı

  • by Western Armenia, Kasım 25, 2022 in Tarihsel Miras
198 görüntüleme

Batı Ermenistan’daki Van şehrinin 13 km güneybatısında, Ermeni tarihinde önemli bir rol oynayan ve bir ritüel merkezi olan Artamet köyü bulunmaktadır. 

Artamet, Zard kalesi, soğuk suları, bahçeleri ile ünlüydü. Bir yanından Şamiram kanalı geçiyordu. Hıristiyanlığın kabulünden sonra yıkılan Anahit Tanrıça’nın Mehyanı burada bulunuyordu.

Artamet ile başka bir gelenek de bağlantılıdır. Efsaneye göre Artamet dindar Ermeni kralı MÖ 189-160 tarihlerinde yaşayan Birinci Artaşes tarafından kuruldu ve evlendikten sonra kral balayını orada geçirdi. 

Tarihçi Tovma Artsruni'ye göre Artamet, “Artaşes'in girişi” anlamına gelmektedir.