Benzersiz Ermeni süslemeleriyle Artsakh halıları Bakü’nün tarihi hatırası olarak sunuldu

  • by Western Armenia, Haziran 08, 2024 in Tarihsel Miras
25 görüntüleme

Son zamanlarda Bakü'nün Ermeni mirasına sahip çıkma politikası çeşitli uluslararası platformlarda sergiler, konferanslar ve bilimsel oturumlar şeklinde aktif hale getirildi.

Bu kez Letonya'nın başkenti Riga'da açılan "Azerbaycan halılarından" bahsediyoruz. Söz konusu olan "Hafızanın genetik kodu" başlıklı sergiyle ilgili. Monument Watch platformu bu konuda uyarıyor. 

Artsakh halıları, kendine özgü Ermeni süslemeleri ve desenleriyle Bakü'nün geleneksel halıcılık kültürü olarak sunulmaktadır.  Halılardaki işaretler, hayvan ve kuş resimleri, desenler ve inanışlar Ermeni halı dokuma kültüründe kullanılmış olup asırlık bir geçmişe sahiptir.

Sergi Letonya'daki Bakü Büyükelçiliği tarafından başlatıldı. Bakü ile Letonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne ithaf edilmiştir, bu da olayın devlet yönelimini daha da vurgulamaktadır. 

Örnekler, Ermeni feodal iktidarının halı yapım merkezi olan Craberd, Artsakh'tan "Artsvagorg", Syunik ve Nahiçevan’ın Goghtn ilçesinin "Orotan" tipi halının yanı sıra Şirvan halılarını kopyalıyor. 

"Artsvagorg" un ana dekoratif motifi Kartaldır. Kanatlı Güneş veya Urartu Khaldi tanrısı Zerdüşt Ahuramazda'nın kişileştirilmiş hallerinden biridir.     Kanatlı güneşin bu ikonografisi Ermeni sanatında eski çağlardan beri bilinmektedir ve ifadesini Artsakh-Syunik'in geç ortaçağ Ermeni halılarında da bulmaktadır.

Platform, sergilenenlerin Bakü'deki tek halı üreticisi olan Azerxalça firmasının ürünleri olduğunu belirtmenin önemli olduğunu düşünüyor. Bu da fabrika tarafından oluşturulan Artsakh süs eşyalarının kopyalarından oluşan koleksiyonların oluşturulmasının yönlendirildiğinin, tekelci ve devlet himayesi altında olduğunun göstergesidir.

Serginin aynı zamanda Ermeniceyi eğitim programları yoluyla silme eğilimi taşıması da daha tehlikelidir; bunun kanıtı, aynı müzede düzenlenen ve Şuşi'nin Bakü'nün asırlık kültür başkenti olarak tanıtıldığı konferanslardır.

2021 yılında Bakü, Şuşi'nin "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na Azerbaycan şehri olarak dahil edilmesi için UNESCO'ya belgeler sunmuş, ayrıca Bakü, 2023 yılında Ermeni Şuşi'mizi "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan etmiştir. 

Ermeni platformu, Bakü'nün tarihi gerçekleri çarpıtarak gerçek miras geleneğini etkisiz hale getirerek onu özgünlüğünden mahrum bıraktığını vurguluyor. Bu, UNESCO tarafından kabul edilen mirasın özgünlüğü ilkesini ihlal etmektedir, çünkü 1994 yılında Nara'da kabul edilen belgeye göre mirasın temeli olan bilginin doğru ve güvenilir olması ve güvenilir bilgilerle korunması gerekmektedir.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”