“Biz, yer adlarımızla biziz”

  • by Western Armenia, Şubat 16, 2024 in Tarihsel Miras
83 görüntüleme

"Biz, yer adlarımızla biziz"

Mınzur sahası, Batı Ermenistan'ın Ermeni Dağlık Bölgesi'nde, Kharbert ilinin Dersim fiziki-coğrafi bölgesinde, Aratsani nehri'nin sağındaki Mınzur kolunun kaynağında, Karin bölgesinin, Kamakh şehrinin 45 km güneydoğusunda yer almaktadır.

O, 50 km uzunluğundaki Mınzur ve Mercan sıradağları ve içinden Mınzur nehrinin Mercan ve Khagcur kolları ile aktığı Bazkan sıradağları ile çevrilidir. Türkler ovaya küçük ova anlamına gelen Ovacık adını verdiler. Bu arada Mınzur sahasında Dersim'e kadar uzanan sağ dağ sırtının eteğinde aralarında Surp Boğos-Bedros, Şoğagat ve Surp Lusavoriç kiliselerin de bulunduğu beş Ermeni kilisesi ve kale kalıntıları vardı.

Büyük Hayk’ın Ayrarat bölgesinin Arşarunik ilçesinde, şimdiki zamanlarda Kars bölgesinin Kağızvan ilçesinde, Kağızvan’dan yaklaşık 20 km, güneybatıda, aynı adı taşıyan gölün birkaç km kuzeyinde, Yeraskh nehrinin sol tarafında, Basen havzasında bulunan Yeğevnamayr köyün adını onlar zil çalan anlamına gelen Çangılı olarak yeniden adlandırdılar.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”