“Biz, yer adlarımızla biziz”

  • by Western Armenia, Şubat 17, 2024 in Tarihsel Miras
62 görüntüleme

Manastır komplekslerinin, manastırların ve kiliselerin yeniden adlandırılması sırasında Türkler bazen sadece sayma yöntemine başvurdular. 

Manastır kompleksindeki kiliselerin sayısını ya da kilisenin sahip olduğu sunakların sayısını saydılar ve Ermeni tarihi ve kültürel anıtını bu tarihle yeniden adlandırdılar.

Böylece, Batı Ermenistan'da, Van Gölü'nün güneydoğu kıyı bölgesinde, Van şehrinin doğusunda, Varaga dağının yamacında, Orta Çağ Ermeni yazı ve kültürünün önemli bir merkezi olan Varagavank vardı. Burada, Hayrik Khrimyan 19. yüzyılın ikinci yarısında matbaa kurmuştur. Varagavank manastır kompleksi içerisinde yedi Surp Astvatsatsin, Surp Gevorg, Surp Khaç, Surp Hovhannes, Surp Nışan, Surp Siyon, Surp Sofi adlı yedi kiliselerden dolayı Türkler tarafından buraya “Yedikilise” adı verilmiştir. 

Batı Ermenistan'ın büyük ve görkemli tarihi ve kültürel yapılarından biri olan Surp Hovhannes veya Bagrevand manastırı, Büyük Hayk'ın Ayrarat ilçesinin Bagrevand vilayetinde, şimdiki zamanlarda Karin bölgesinin Bayazet vilayetinde, Diadin köyünün 16 km kuzeybatısında, Vank köyündeki ünlü Npat dağının kuzeydoğusunda yer alıyordu.

Manastır, Ermeni kralı Üçüncü Drtad ve diğerlerini Aratsani nehrinin sularında vaftiz eden Grigor Lusavorich tarafından kurulmuş ve Manastırda Surp Hovhannes’in kalıntıları gömülmüştür. Üç sunağa sahip olduğu için Türkler manastırın adını Üçkilise olarak değiştirdiler. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”