“Biz, yer adlarımızla biziz”

  • by Western Armenia, Şubat 20, 2024 in Tarihsel Miras
55 görüntüleme

"Biz, yer adlarımızla biziz" dizisini özetlersek, kişi adlarının, ülke ve şehir adlarının rastgele yerleştirilmediğini açıkça ifade edebiliriz. Her birinin kendi tarihi ve anlamı vardır. Antik çağlarda, bir kişinin kaderinin bir ölçüde ismiyle belirlendiği, tarihçilerin, dilbilimcilerin ve diğer uzmanların pek çok soruya yer adları aracılığıyla yanıt buldukları söylenirdi.

Fatihlerin fethedilen şehirlerin ve bölgelerin adlarını ilk kez değiştirmesi tesadüf değildi. Bu bağlamda, Ermeni izlerini insanların hafızasından ve tarihi kaynaklarından tamamen silmeye çalışan Türkler ve günümüzün Azerbaycanlıları; Kafkas Tatarları da bir istisna değildir.    

Azerbaycan "ağabeyinin" tecrübe ve yöntemlerini en iyi şekilde öğrenmiş ve uygulamıştır. Türkiye'de ise Ermeni yer adlarının Türkleştirilmesi ve Kürtleştirilmesinin derin kökleri vardır. Bu bağlamda "Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Türkiyesi" adlı eserde yer adlarının Türkçeleştirilmesindeki tarihsel gelişmeler ve popüler yöntemler sunulmaktadır. Ermeni yer adlarının bütün bir medeniyetin ürünü olduğunu ve Ermenilerin Batı Ermenistan'daki kadim varlığının güzel tanıkları olduğunun farkına varan Türk yetkililer, bölgenin gerçek sahiplerinin fiziksel olarak yok edilmesiyle yetinmeyerek tarihi ve kültürel kampanyalarına  Ermeni yer adlarını da hedef alarak devam ediyor. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”