“Biz, yer adlarımızla biziz”

  • by Western Armenia, Şubat 10, 2024 in Tarihsel Miras
69 görüntüleme

Antik çağda, Büyük Hayk'ın Turuberan dünyasının Ağihovit ilçesinde, Van Gölü'nün kuzey kıyısında, Urartu döneminden kalma Arceş şehri vardı. 

Bunun yakınında Urartu kralı II. Argişti’nin kentin yapay gölet ve kanal inşaatı hakkında  bıraktığı iki yazıt  bulundu.

7. yüzyıldan itibaren Ermeni kaynaklarında adı geçen Arceş, Türkler tarafından telaffuzuna uyarlanarak "Erciş" olarak değiştirilmiştir. 

Büyük Hayk’ın Dayk dünyasında, Arsyats Por vilayetinin merkezi ve ana kalesi olan, daha sonra Batı Ermenistan'ın Karin vilayetinin Kiskim ilçesinin kuzeydoğusunda Çoruh nehrinin sağ tarafında, dağlık ormanlık alanda yer alan Arsis köy ismi  telaffuzla "Ersis" şekline değiştirildi. 

Tarihi Küçük Hayk'ın Gesaria vilayetindeki ve Gesaria’ın 2 km doğusunda bulunan Karmrak ilçesini Türkler, "Germiri" olarak değiştirdiler.

19. yüzyılın ikinci yarısında Karmrak düzenli bir ilçeydi ve 100 ev nüfusu vardı.

Antik çağda kasaba, daha sonra Karmrak'ın bulunduğu yerin 3 km kuzeyinde, Kızıl Toprak olarak adlandırılan ve kasabanın "Karmrak" adının doğduğu yerde bulunuyordu.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”