“Biz, yer adlarımızla biziz”

  • by Western Armenia, Şubat 15, 2024 in Tarihsel Miras
66 görüntüleme

Türkler, her durumda, coğrafi nesnelerin adlarını tercüme etme, çarpıtma veya telaffuzlarına uyarlama seçeneklerine sahip olmadıklarında, yer adlarına hiçbir ilgisi olmayan yeni, keyfi isimler verdiler. 

Şöyle ki Kilikya'da, Halep eyaletinin Maraş vilayetinde Zeytun köyünün güneydoğusunda başpiskoposluk olan, büyük vatanseverliğiyle tanınan ve cesur savaşçılara sahip olan Aregin yerleşimi bulunuyordu, Türkler burayı Alabaş olarak adlandırdı, Türkçe sözlüğe göre şalgam benzeri bir sebzedir.

Ermeni Platosunun Byurak-Mınzuryan sıradağlarında, Karin ilinin Khnus ilçesinin güney sınırında yer alan Değtap dağının adını tercüme etmenin imkansızlığı nedeniyle Türkler, kireçtaşı yapısının beyaz renginden dolayı dağa Akdağ adını vermiştir. Üstelik dağa Güzeldağ adını da vermişler.

Büyük ve Küçük Hayk’ın sınırında eskiden Küçük Hayk’ın bir parçası olan ve Batı Yeprat-Fırat Nehri kıyısında yer alan, daha sonra Batı Ermenistan'ın Kharberd vilayetinin Agn ilçesinin merkezi haline gelen ve Ermeni Marındunik yani “Ana Aile” yerleşimi ki hac yerinden pek de uzakta olmayan bu yer, Türkçe adı Kemaliye olarak yeniden adlandırıldı.