Biz, yer adlarımızla biziz

  • by Western Armenia, Şubat 06, 2024 in Tarihsel Miras
28 görüntüleme

Ermeni yer adlarının Türkçeleştirilmesinin esasları hakkında fikir sahibi olabilmek için bunlardan en önemlilerini sunmayı gerekli görüyoruz.

Nispeten daha yaygın biçimlerle başlayalım.

1) Türkler Ermenice yer adlarını çoğunlukla çeviri yoluyla yeniden adlandırmışlar, coğrafi nesne adlarında en sık kullanılan kelimelerden Ermenicelerini tamamen Türkçeye çevirerek değiştirmişlerdir. Ermenice “verin” türkçede “yukarı”, Ermenicede “Hin” türkçede “eski”, Ermenice “nor” türkçede “yeni” gibi.  

2) Fiziksel-coğrafi nesnelerden ağpyur kaynak anlamına gelen kelime bulağ, lic göl, ged ve cur kelimeleri çay ve su, lern ve lernakakat,  dağ ve dağ zirvesi gibi. 

Türkçede “cik” ve “cuk” ekleri küçücük anlamı taşır ve Türk yetkililer Batı Ermenistan’daki pekçok yer adlarına bu ekleri kullanarak saygısızlıkta bulunuyor.

Tanınmış dilbilimci Doğu Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Akademisyen Kevork Cahukyan’ın değerlendirmesine göre, Türklerin gerçekleştirdikleri bilimsel olarak kabul edilemez. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”