Bizim Soyadlarımız

  • by Western Armenia, Ocak 26, 2024 in Tarihsel Miras
75 görüntüleme

Geleneksel Ermeni soyadlarının çoğunun sonu "-yan/ian" ile bitmektedir. örneğin: Boğosyan, Gevorgyan, Khaçikyan, Levonyan. Bugün Doğu Ermenistan'daki soyadların neredeyse %90'ı "yan/ian" son ekiyle bitiyor.

"Yan/ian" son eki ne anlama geliyor? 

"Yan/ian" belirli bir aileden gelme anlamına gelir. Örneğin soyadı Khaçatrean, bu da bu kişinin atasının Khaçatur (Khaçatur-Yan) olduğu anlamına geliyor. Genellikle soyad, ailedeki en yaşlı erkeğin adına göre verilirdi. Daha sonra mesleklere (nalband - demirci) "yan" eklendi Nalbandyan oldu.

Bazı tarihçilere göre Ermenistan'da 4.-5. yüzyıllar gibi erken bir dönemde sonu "yants" ile biten soyadlar mevcuttu. Sonunda "ts" ortadan kayboldu, geriye yalnızca "yan/yan" kaldı. Ancak bazı yerlerde "yants"lı soyadlar hâlâ mevcuttu.

11. yüzyılda Ermeni yaylalarında başkasının mülkünü ele geçirmek gibi utanç verici bir görevi ustaca üstlenen göçebe Türk kabileleri ortaya çıktı. Millet olma süreci henüz bitmedi (belki de hiçbir zaman bitmeyecek), Türk'ün her şeye sahip olma takıntısı bugün de aynı ivme ve tutarlılıkla devam ediyor.

Homojen bir Türk devletinin yaratılmasının yolu, yerlilerin yarattığı tüm değerlere karşı hoşgörülü olmaktan geçiyordu. Her şeyi Türkçeleştirme politikası yer adlarını bile atlamadı. Göçebe, yerleşim yerlerinin önemini fark etmiş ve onları Ermeni olan her şeyden ayırmış, onları Ermeni milletinin hafızasının, düşünce tarzının ve tarihi gerçekliğinin bir kanıtı, ülkenin gerçek sahipleri olan Batı Ermenistan'ın varlığının bir kanıtı olarak görmüştür. 

Ermeni değerleri ve kimliği için mücadele veren Batı Ermenistan TV, işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan insanların soyadlarının kökenini inceleyeceğimiz "Bizim soyadlarımız" dizisini izleyici ve okuyucularıyla buluşturuyor. 

Bununla işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan insanların soyadlarının kökenini inceleyeceğiz ve genel olarak Ermeni soyadlarında neden Türkçe kelimelerin yer aldığını anlayacağız. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”