Kirants ve Voskepar kiliseleri bu kez “Ağvan anıtları” olarak adlandırılıyor

  • by Western Armenia, Haziran 15, 2024 in Tarihsel Miras
42 görüntüleme

Bakü uzun süre Doğu Ermenistan’ın doğu ve güney bölgelerine “Batı Azerbaycan” adını veriyor. Ülkemiz Azeri, Ermeni kültürü ise Ağvan ve Türk kültürü olarak sunuluyor.

Bağımsız akademik platform olan “Artsakh’ın Kültürel Mirasının İzlenmesi” bu duruma dikkat çekiyor.

Bu bağlamda Bakü’nün medya platformları, belirlenen alanlardaki anıtlara, bunların sözde “Ağvan kökenli” olduğuna ve Ermeni tarafının tadilatlarıyla “Ağvan izlerinin” ortadan kaldırıldığına değiniyor.

Bu sefer, Kirants’ın Surp Yerertutyun ve Voskebar’ın Surp Astvatsatsin kiliseleri sözde “Ağvan anıtları” olarak anılıyor. 

Kirants köyünün Surp Yerertutyun Kilisesi, yerel kaba kesme taştan inşa edilmiş, 19. yüzyıldan kalma üç nefli bir bazilika kilisesidir. Şimdi yapının ilk görünümüne yönelik onarım çalışmaları yapılıyor. Anıtın ana özelliği çatıyı destekleyen üç çift tam taş sütundur.

Voskebar’ın Surp Astvatsatsin adlı merkez kubbeli kilise, 6. yüzyılın sonlarından 7. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir yapıdır. Yapının üzerinde herhangi bir yazıt korunmamıştır. Özellikle binadaki haç tasarımları özeldir. Kilisenin çatısında şu anda onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

“Batı Azerbaycan’ın Şorayal ilçesinin Agin bölgesindeki Arpaçay nehrinin sol yakasında yer alan eski bir Türk anıtı” olarak sunulduğu Yereryuk tapınağının yenilenmesine de değinildi. 

Platform, tarihi 5.-6. yüzyıla dayanan Hıristiyan anıtının, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası ön listesinde ve Europa Nostra’nın En Çok Tehlike Altındaki Kültür Anıtları listesinde yer aldığını vurguluyor.

Akademik platform, Bakü’nün benimsediği politikanın, Artsakh, Utik ve Doğu Ermenistan’daki Hıristiyan anıtlarının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde “Ağvanlılaştırma”nın sınırlarını her geçen gün daha da genişlettiğini vurguluyor.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”