Nahiçevan’ın tarihi Biçanak köyü

  • by Western Armenia, Haziran 29, 2024 in Tarihsel Miras
38 görüntüleme

Nahiçevan'ın tarihi Biçanak köyü, Nahiçevan Nehri'nin üst kesimlerinde, Sisian dağ geçidinin altında, Şahbuz'dan Sisian'a giden yol üzerinde yer almaktadır. Şahbuz bölgesinin büyük köylerinden biridir, orman kenarında, nehir kıyısında yer alır. 

Köyün tarihi Ermenice adı Opik'ti, geçmişte köy "Marni Poşt" olarak da biliniyordu. Ermenilerin göçünden önce Bcnak olarak anılan köy, daha sonra Ermeni edebiyatında aynı isimle anılmaya devam etmiştir.

Bugünkü köyün yaklaşık 3 km yukarısında, ormanın içinde, bir Ermeni kilisesinin kalıntılarının hala bulunduğu harap "Marni Poşt" köyü vardır ve Sisyan yolu üzerindeki pınarın yakınında çok sayıda Ermeni mezar taşı bulunmuştur. 

Biçanak köyü çevresindeki antik eserler, ormandaki açıklıkların eski Ermeni yerleşim yerleri olduğunu kanıtlıyor. Şu anki köyün yukarısında, Batabat mevkiinde, yıkık bir kilise, mezarlık, ev izleri gibi bir ortaçağ Ermeni köyünün kalıntıları vardır. 

"Marni Poşt" köyündeki yerleşimin ne zaman sona erdiği ve şimdiki köyün ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte 1677 yılında kurulduğu bilinmektedir. Şerif Han köyü yok etti ve nüfusun bir kısmını kılıçtan geçirdi.    

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”