Tarihin unutulmuş sayfalarından: “Ermeni Lejyonu”

  • by Western Armenia, Ocak 31, 2024 in Tarih
55 görüntüleme

İtilaf devletlerinin temsilcileri Londra'da M. Sykes, J. Picot ve Ermeni Milli Heyeti Başkanı Boğos Nubar arasında imzalanan anlaşmaya göre, Fransız subaylarının komutası altında faaliyet gösteren Ermeni Lejyonunun (Taburunun) Fransız Ordusuna katılması karşılığında Osmanlı Devleti'ne karşı Fransa'nın vaadiyle Kilikya Ermenilerine özerklik verilecekti.

Boğos Nubar, Şuşi vilayetinde doğan Ermeni siyasetçi ve tarihçi Mikael Varandyan'a 1915 yılında yazdığı mektubunda şu umudunu dile getiriyordu: "...İtilaf saflarında savaşan bu gönüllüler... bize bu hakkı verebilirler. Meşru ve mütevazı taleplerimizi dile getirme zamanı geldiğinde sesimizi duyurun” dedi. Ermeniler tarafından basitçe "GÖNÜLLÜLER" olarak adlandırılan bu savaşçıların saflarına, daha sonra Mısır'daki Port-Said'e sığınan Musa Dağı'ndaki kahramanca muharebenin cesur katılımcılarının birçoğu da katıldı. Bu katılımcılar Ermenilere uygulanan soykırım ARMENOSİD’den hayatta kalmış olan toplam 4.083 kişi nakledildi. 

Bahsi geçen tabur olan, "Ermeni Lejyonu", Orta Doğu cephesinde, (Batı Ermenistan’ın) Adana'da, (Filistin’de), Rafat köyü yakınında, "zaptedilemez" tepe olarak anılan Arara'da özellikle önemli muzaffer operasyonlar gerçekleştirdi. Fransız komutanlığının, çılgın ve kanlı Arara Muharebesi'nde gösterdiği cesaretten dolayı 25 Ermeni askerine "Savaş Haçı" verildi...

1918 yılında Beyrut'ta oluşturulan 4. Tabur'da 5.000 Ermeni savaşçı vardı...

Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Ermenistan'da yaşayan 300.000'den fazla Ermeni askeri amele taburlarında görev yaptıktan sonra katledildi...

Bir süre "Doğu Lejyonu" (Légion d'Orient) olarak anıldıktan sonra, 1 Şubat 1919'dan 1 Eylül 1920'de dağılıncaya kadar "Ermeni Lejyonu" (Légion Arménienne) olarak yeniden adlandırıldığını belirtmek gerekir.

Özel bir kararnamenin yayınlanmasının ardından, bu müfrezenin üyeleri yeni bir sözleşme kapsamında Fransız Ordusunun "Yabancı Lejyonu"na katılabilirlerdi. Ki bu “Yabancı Lejyonu” bugün hala mevcuttur.

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Fransa, İngiltere ve ABD ordularına askere alınan 50.000'den fazla Ermeni, cesaret ve kahramanlıklarıyla tarih yazdı.

Ve onlar da, başka ülkelerin ordularında savaşan Haykazunlar ve onların torunları gibi, hâlâ tarihin bazı sayfalarının "düzeltilmesini" bekliyorlar.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”