Zulüm, Asimilasyon ve Hamşenliler

  • by Western Armenia, Mayıs 17, 2024 in Tarih
32 görüntüleme

Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”, Hamşen halkını yeni bir şekilde keşfetmemizi sağlayan Mahir Özkan'ın dikkat çekici bir makalesinin tamamını sunmaya devam ediyor.

"Ekonomik, sosyal, siyasi ve dini mücadeleler asimilasyonu kolaylaştırırken, milli mücadele bunu zorlaştırıyor."

Ulusal talep mücadelesi çerçevesi dışındaki mücadelelerde çoğunluk halkla kaçınılmaz olarak gelişen ilişkiler, doğal olarak insanların bu mücadelelerin taleplerine öncelik vermesine neden oluyor. Bu da azınlık halkların temsilcilerinin zamanla yok olmasına ve çoğunluğa asimile olmasına yol açmaktadır. 

Ancak Hamşen halkının kimliğinin korunması için mücadele eden halkın büyük çoğunluğunun "sol" siyasi geleneklere sahip kişiler olduğunu görüyoruz. Ne kadar çelişkili görünse de aslında bu durumun mantıklı bir yorumu var. Kürt hareketinin ve sol akımların milli meseleyi ülke gündemine taşımasının, diğer milletlerden "solcuların" ve sosyalistlerin de bu konuda düşünmesini ve tavır almasını sağladığını vurgulamak yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla ekonomik, sosyal, siyasi ve dini mücadele alanlarının asimilasyonu hızlandırdığı doğrudur. Ancak aynı zamanda ona karşı mücadele alanları da açıyor. Asimilasyon tehdidi altındaki halkların kendi dilleri ve kültürleri doğrultusunda bu mücadeleyi vermeleri tam tersi sonuçlar doğurabilmektedir. Örnek olarak şu gerçek gösterilebilir: Karadeniz ve Dersim'deki ekoloji mücadelesi aynı zamanda dillerin ve kültürlerin yaşam alanını koruma mücadelesidir. Halkın dilinden ve kültüründen kopuk, tamamen çoğunluğun dili ve kültürü üzerinden yürütülen toplumsal mücadeleler asimilasyonu hızlandırmaktadır. 

Ancak toplumsal mücadeleler azınlık halkların kendi kimlikleriyle katılabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri şekilde yürütülürse bu tür mücadeleler asimilasyona hizmet etmeyecektir.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”