Zulüm, asimilasyon ve Hamşenliler

  • by Western Armenia, Mayıs 16, 2024 in Tarih
76 görüntüleme

İşgal altındaki Batı Ermenistan'da son yıllarda hızlanan asimilasyon süreci bağlamında Hamşenli Ermeniler de, özellikle onların ilerici temsilcileri ve sol görüşlü aydınları asimilasyona karşı belli bir mücadele başlattılar.

Bilindiği gibi işgal altında bulunan Batı Ermenistan'daki Ermeni dilinin Hamşen lehçesi, UNESCO verilerine göre yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan diller arasında yer alıyor. Hamşen dilini ve kültürünü korumak için daha 2011 gibi erken bir tarihte HATİK derneği İstanbul'da kuruldu ve 2014 yılında yine Türkiye'de Hamşen dergisi "Gor" yayınlanmaya başladı. Ana dili ve kültürü koruma çabaları Yerevan'dan da görülebilen bu çalışmalara Hamşenli Ermeni aydınlarından Mahir Özkan'ın çok değerli bir katkısı var. Makalelerinin çoğu sıklıkla tercüme edildi ve Batı Ermenistan ile Batı Ermenice meseleleri araştırma kurumunun resmi internet sitesinde yayınlandı. Batı Ermenistan TV, Mahir Özkan'ın dikkat çekici bir makalesini daha kesintisiz olarak sunuyor; bu makale sayesinde İşgal Altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan Hamşenli Ermeni aydınlarının bazı temsilcilerinin kimliklerini koruma mücadelesine devam ettikleri, aynı zamanda da Türk asimilasyon politikasına karşı çıkmanın yeni yollarını ve araçlarını aradıkları açıkça ortaya çıkıyor. 

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”