Zulüm, yeniden asimilasyon ve Hamşenliler

  • by Western Armenia, Mayıs 18, 2024 in Tarih
27 görüntüleme

"Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”, Hamşen halkını yeni bir şekilde keşfetmemizi sağlayan Mahir Özkan'ın dikkat çekici bir makalesini sizlere sunmaya devam ediyor.

Yeniden entegrasyon mümkün mü?

Asimilasyon sürecinde herhangi bir halk arasında ortaya çıkan sınıf farklılıklarına bağlı olarak, genç burjuvazinin bir sınıfının yaratılması durumunda, söz konusu halkın asimile olmuş kısımları eski ulusal aidiyetlerine geri döner ve köklerine sahip çıkar. 

Bauer bu süreci "reddetme" kavramıyla açıklıyor. Sinan Özbek, Rohat Alakom'dan aldığı bilgiye dayanarak yazdığı yazısında örnek olarak İsveç'te yaşayan Orta Anadolu Kürtlerini gösteriyor. Bu Kürtler, İsveç'e taşındıklarında kendi dillerini unutup çoğunlukla Türklere asimile oldular, sonraki yıllarda kendi ana dillerini öğrenme görevini üstlendiler ve çocuklarına Kürtçe isimler verdiler. Bir anlamda Avrupa'daki Kürtler yeniden Kürt oldu.

Bauer'e göre yeniden asimilasyon süreci, ulusal bir edebiyat, ulusal bir basın ve ulusal bir siyasi hareket oluşturacak ulusal bir kapasiteyi gerektirir. 

Türkiye'de yaşanan sürecin de gösterdiği gibi, siyasi ve ekonomik koşullar asimilasyonu hızlandırsa da, buna ters dinamikleri de ortaya çıkarıyor ve bazı yerlerde bu süreci ters yöne çevirmek mümkün. 

Peki Hamşen halkının asimilasyonunu durdurmak ve asimile olan kısımlarının yeniden entegrasyonunu sağlamak mümkün mü?

Bu soruyu cevaplamak zordur. Görüldüğü gibi bunun cevabı, enerjisinin büyük bir kısmını ekolojik, sosyal ve sınıf mücadelesine harcayan Hamşenlilerin kendilerini bu mücadelede çoğunluğun parçası olarak mı, yoksa Hamşenli olarak mı göreceğine bağlıdır.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”