Kültürel soykırım

  • by Western Armenia, Kasım 25, 2023 in Kültür
61 görüntüleme

"Kafkasya Mirası İzleme" girişiminin yayınladığı uydu fotoğraflarından da açıkça görüldüğü üzere işgal altındaki Şuşi kentinde inşaat çalışmaları sonucunda Şuşi kentindeki Meğretsots Astvatsatsin Kilisesi kalıntıları zarar gördü. 

3 Kasım 2023'te çekilen uydu fotoğrafına göre, Azerbaycan tarafı, 2017 yılındaki kazılarla açılmış olan kilisenin temel duvarları ve çevredeki tüm inşaat kalıntılarını  2021'den bu yana  iş makineleri kullanarak kilisenin içine doldurduğu uydu fotoğrafları belgeliyor.

Surp Meğretsots kilisesi 1838 yılında Mahtesi Hakhumyants’ın finansmanıyla yaptırılmıştır. 1960'larda kilisenin büyük bir kısmı Bakü yetkilileri tarafından yıkıldı ve kilise uyarlanarak yazlık açık hava sinemasına dönüştürüldü. 1960'lı yıllardan itibaren Azerbaycan makamlarının Şuşi şehrinin kültürel mirasını aktif olarak kamulaştırmaya başladığını, şehrin kültürel imajını yapay olarak değiştirerek onu bir Azerbaycan kültür merkezi haline getirdiğini belirtmek gerekir. Bu politikanın bir sonucu olarak Şuşi şehrinin Ermeni mahallesi ve buradaki anıtlar büyük zarar gördü. Özellikle Şuşi kentindeki Amenapırgiç Ghazançetsots Katedrali olağanüstü hal altına alındı, Yeşil Kilisesi maden suyu içme salonuna dönüştürüldü. Kusanats Manastırı ve Aguletsots Amenpırkiç kiliseleri ise tamamen yıkılıp yok edildi. Aynı yıllarda şehrin Ermeni mezarlığı Bakü yetkilileri tarafından tahrip edildi. Meğretsots Kilisesi vakasında Azerbaycanlı yetkililer, kilisenin duvarlarının büyük kısmını patlamalarla tahrip ederken, korunmuş olan ve bir metreden yüksek olan temel duvarları da asfaltın altına alındı. 7 Aralık 2021'de Ermeni kiliselerinin yıkılması çağrıları yasaklandı. "Azerbaycan, Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür..." Her milletin kültürel değerlerine verilen zararın tüm insanlığın kültürel mirasına vurulmuş bir darbe olduğunu da ekleyelim, çünkü her milletin küresel kültürel çeşitliliğe kendi katkısı vardır.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”