Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan’ın BM Hükümetlerarası Fikri Mülkiyet, Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Komitesi’nin 47. oturumunda yaptığı ikinci konuşması

  • by Western Armenia, Haziran 08, 2023 in Resmi Haberler
103 görüntüleme

Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan’ın BM Mülkiyet, Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetlerarası Komitesi'nin 5-9 Haziran 2023 tarihler, arasındaki oturumlarında yaptığı ikinci konuşma.

Sayın Başkan; Üye devletlerin değerli delegeleri. Heyetimiz arabulucuların seçeneğini destekliyor ama bizim anlamak istediğimiz bir nokta var.

Yerli halklar 50 yılı aşkın bir süredir Üye Devletlerin yerli halkların hakları ve kendi kaderlerini tayin hakkı konusunda bir deklarasyon kabul etmeleri için çalışmaktadır.

Belgelerimizin önsözünün 1. paragrafında, istenirse mekanik olarak yerel toplulukları kapsayacak şekilde aynı ifade alıntılanmış ve açıklığa kavuşturulmuştur.Bu, şu anda kendimizi yerel toplulukların hem yararlanıcılar (madde 4) hem de koruma kapsamı (madde 5) açısından yerli halklarla eşdeğer bir statüye sahip olduğu bir durumda bulduğumuz anlamına gelmektedir. Yerel toplulukların statüsüne ilişkin Üye Devletler tarafından onaylanmış yasal bir metin var mı? Teşekkür ederim Sayın Başkan        

  “Batı Ermenistan Mücadelede”

Bay M. Baliacas, Batı Ermenistan’ın Avukatı