Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan’ın 2023 yılında Azerbaycan’a yönelik son 4 başvurusu AİHM tarafından kabul edildi

  • by Western Armenia, Şubat 09, 2024 in Resmi Haberler
66 görüntüleme

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamian, Eylül 2023'te Artsakh'ta yerli Ermeni nüfusuna karşı işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başkan Armenak Abrahamyan'ın başvurularını kabul etti ve yerine getirdi.

Yıl içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların sadece yüzde 5'inin kabul edildiğini, bu yüzde 5'in içinde Artsakh'ta kitlesel olarak yerinden edilen ailelere verilen zararlarla ilgili başvuruların da olduğunu hatırlatalım.

Armenak Abrahamyan'ın 2022 yılında başkanlığı sırasında Şuşi'den zorla yerinden edilen yaklaşık 40 kişinin AİHM'ye başvurularını sunduğunu da belirtelim. Duruşmalar devam ediyor. 2023 yılında Artsakh'ta yaşanan olaylar, "Artsakh Ermenilerine yönelik soykırım" olarak nitelendirilebilir. 

BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi şöyle diyor:

Madde 3:

"Yerli halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. Bu hak sayesinde siyasi statülerini özgürce savunurlar ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sürdürürler."

Madde 4:

"Yerli halklar, kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanırken, iç ve yerel işleriyle ilgili konularda özerklik veya özyönetim hakkına ve ayrıca özerk işlevlerini finanse edecek araç ve araçlara sahip olma hakkına sahiptir."

Madde 5:

"Yerli halklar, isterlerse devletin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına tam olarak katılma haklarını koruyarak, kendilerine özgü siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel kurumlarını koruma ve güçlendirme hakkına sahiptir."

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”