Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) Artsakh’ın Özerkliğinin Tanınması Yasasını kabul etti

  • by Western Armenia, Mart 01, 2021 in Başkanlık Konseyi
561 görüntüleme

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento)’su Artsakh'ın Özerkliğinin Tanınması Yasasını kabul etti.

24 Şubat 2021 Çarşamba günü, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) önerilen üç değişikliği dikkate alarak, oybirliğiyle Batı Ermenistan devlet içinde Artsakh’ın özerkliği lehine oy kullandı.

Bu yasa tasarısı, Aralık 2020’de Batı Ermenistan Hükümeti tarafından Artsakh Hükümeti'nin fiilen tanınmasından sonra 3 Şubat 2021'de tanıtıldı.

Bu yasa önerisi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından onaylandığında, Batı Ermenistan Ulusal Anayasasına dahil edilmek üzere Anayasa Konseyi'ne sunulacak.

Milletvekilleri ve Hükümet arasında üç haftalık tartışmanın konusu, Milletvekilleri Sam Tilbyan, (avukat) Guillermo Karamanyan  ve Hakob Hakobyan tarafından sunulan ve  savunulan değişiklik önerileri oldu.

Meclis tartışmalarının sonuçları dikkate alınarak, aşağıda sunulan tasarı mevcut milletvekilleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 76. Maddesi uyarınca, Devlet Başkanının Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) tarafından kabul edilen yasayı imzalaması ve yayınlaması için 21 günü bulunmaktadır.

Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, General Andranik Ozanyan'ın doğum günü olan 25 Şubat tarihinde Anayasa Konseyi'ne sunulacak bu yasayı imzaladı.

Aşağıdaki hükümler (ilkeler) dikkate alınmaktadır:

1) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. Maddeleri.

2) Yerli Halkların Hakları Beyannamesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (beyanlar).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

Böylece, Batı Ermenistan Hükümeti'nin oluşturulduğu  4 Şubat 2011 tarih itibariyle, Artsakh'ın özel somut-hukuki konumunu hesaba katılarak, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdaki yasama tasarruflarını kabul etmektedir:

Madde 1. - 19 Ocak 1920 yılında “de facto” ve 11 Mayıs 1920'de “de jure” tanınmış Ermenistan devletine göre Artsakh bölgesi, Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 2. - Artsakh Ermeni halkı, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Madde 3.- Batı Ermenistan Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak, Artsakh Ermeni halkının Hükümetini fiilen tanımaktadır.

Madde 4. - Batı Ermenistan Cumhuriyeti, 1920'den beri Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarak Artsakh Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkı ile ilan ettiği Artsakh'ın özerkliğini tanımaktadır.

Madde 5. -İşbu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına dahil edilecektir.

Madde 6. -İşbu kanun, onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi bülteninde yayınlanacaktır.

Devlet Başkanı, Hükümet üyeleri ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) milletvekilleri, bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi bir olay olarak değerlendirdiler.