Batı Ermenistan Ulusal Konseyi’nin 19. Yıldönümü 

  • by Western Armenia, Aralık 18, 2023 in Ulusal Konsey
93 görüntüleme

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin düzenlediği Zoom toplantısı 17 Aralık'ta gerçekleşti. Toplantı, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 19. kuruluş yıldönümüne ithaf edildi. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin sürgündeki Ermeni halkının ortak iradesini ifade ettiğini, tüm Ermenilerin isteklerini ve tarihi adaleti yeniden tesis etme taahhüdünü yerine getirdiğini belirtti. 

Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, 2004 yılında Şuşi'de imzalanan BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINA DAİR DEKLERASYON’da yer alan tüm hususlara değindi.

1) "Türk Ermenistanı" olarak adlandırılan Ermenistan, Batı Ermenistan (Anavatan) olarak yeniden adlandırıldı. Batı Ermenistan'ın (Anavatan) kendi bayrağı, arması ve milli marşı bulunmaktadır.

2) Batı Ermenistan (Vatan), ulusal üstünlüğe, bağımsızlığa, tam egemenliğe ve haklara sahip bağımsız bir devlet olacaktır. Batı Ermenistan'ın (Anavatan) Anayasası ve Adaleti tamamen ulusal olacaktır. 

3) Batı Ermenistan'ın (Anavatan) garantörü, Anayasa ve yasalara dayanarak yetkilerini doğrudan ve temsilcileri aracılığıyla kullanacak olan ve bugün sürgünde olan halkıdır. Batı Ermenistan (Anavatan) adına konuşma hakkı Ulusal Konseyin kendine özel hakkıdır.

4) Batı Ermenistan (Anavatan) üyeleri, sürgün olduklarını ve aile kökenlerini, hatta birkaç kuşaktan eski olduklarını kanıtlayabilen üyelerdir. Batı Ermenistan (Anavatan) üyeleri Ulusal Konseyin korumasından ve yardımından yararlanmaktadır. Ulusal Konsey, tüm üyeleri arasında özgürlük ve eşitliği garanti edecektir.

5) Batı Ermenistan (Anavatan), insanların ve eşyaların güvenliğini ve sınırların bütünlüğünü sağlamak amacıyla Ulusal Konsey bünyesinde kendine özgü savunma yapısını, kamu güvenliğini ve devlet yapılarını oluşturur. Batı Ermenistan (Anavatan), üyelerinin her birinin ulusal hizmet sorununun çözümünü bağımsız olarak yönetmektedir. Batı Ermenistan (Anavatan) savunma kuvvetleri, Ulusal Konsey Başkanının yüksek komutası altındaki Ulusal Konsey kararıyla münhasıran konuşlandırılabilir/ayrılabilir.

6) Batı Ermenistan uluslararası hukuk açısından bağımsız bir dış politika yürütmektedir. Diğer devletlerle doğrudan ilişkiler kurar ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılır.

7) Batı Ermenistan'ın ulusal zenginliği; halkının toprağı, toprak altı, hava sahası, suları ve diğer doğal kaynakları, ekonomik ve entelektüel potansiyeli ve kültürel yeteneği ile ulusunu oluşturur. Bunların işletilmesi, kullanılması ve bulundurulması Batı Ermenistan yasalarına tabidir.

8) Batı Ermenistan (Anavatan), ekonomik sisteminin esaslarını belirler ve sistemin düzenlenmesini yönetir. Gerektiğinde, farklı mülkiyet biçimlerine dayalı olarak kendi ulusal para birimini, kendi uygun fiyatlı kredi sistemini, vergilerini ve çeşitli hizmetlerini yaratabilir.

9) Ulusal Konsey, ayrılıklar ilkesine dayalı olarak ifade, basın ve vicdan özgürlüğünü, yasama, yürütme ve yargı makamlarının ayrı varlıklar olduğunu, sendikal sistemi, çoğulculuğu ve devlet görevlileri ile savunma güçlerinin apolitik karakterini güvence altına alacaktır.

10) Ulusal Konsey, Batı Ermenicesinin hayatın her alanında devlet dili olarak kullanılmasını garanti edecektir. Ulusal Konsey kendi eğitim sistemini ve bilimsel ve kültürel gelişme durumunu yaratır.

11) Ulusal Konsey, Türkler tarafından 1894'ten 1923'e kadar işgal ettiği topraklarda (Batı Ermenistan, Anavatan) işlenen Soykırımın uluslararası alanda tanınmasını sağlama görevinin savunucusudur.

12) Ulusal Konsey, sürgün nesillerinin yeniden olgunlaştırılmasına paralel olarak güçlüdür, çoğunlukla Ermenilere karşı uygulanan Soykırımı'ndan sorumlu olduğu kabul edilen devletler içinbir Uluslararası Fon oluşturularak zararın tazmin edilmesi gerekmektedir.

13) Bu deklerasyon, Batı Ermenistan (Anavatan) Anayasasının geliştirilmesine temel teşkil etmekte olup, kabul edilinceye kadar mevcut anayasaya kanunların çıkarılmasına ve eklemeler yapılmasına, ulusal makamların işleyişine ve yeni anayasanın düzenlenmesine temel teşkil etmektedir. 

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”