Bugün Batı Ermenistan’ın Ordu Günü

  • by Western Armenia, Kasım 15, 2023 in Ulusal Konsey
155 görüntüleme

Bugün 15 Kasım Batı Ermenistan Ordu Günü.

15 Kasım 1916'da Fransız hükümeti şu kararı aldı:

Ermeni Lejyonu Fransız subaylar tarafından komuta edilecek, ancak yardımcı birlik olarak Fransız ordusunun bir parçası olmayacaktı. Ermeni savaşçılar sadece Türklere karşı ve Kilikya topraklarında savaşacaklardı. Batı Ermeniliğinin parçalarını tehlikeye atmamak için lejyona "Ermeni" değil "Doğu" adı verildi.

Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan geçmiş çok sayıda savaşçı, Türk ordusundan kaçan Ermeni esirler ve firariler ile Ermenilere yönelik soykırımdan ARMENOSİD’den kaçmak için ABD'ye gelen genç Batı Ermenistan Ermenileri Lejyon'a katıldı. Uzun askeri tatbikatlardan sonra 1918 baharında lejyonun yaklaşık 4.000 Ermeni ve 1.000 Arap gönüllüden oluşan iki taburu Filistin cephesine doğru yola çıktı ve 14 Eylül gecesi ön cepheye yerleştirildi. Arara (Rafat) tepelerine "Türklerin ikinci Çanakkale Boğazı" deniyordu. Büyük İngiliz birliklerinin kuzeye ilerlemek için Mart-Nisan 1918'de üç kez boşuna ele geçirmeye çalıştığı tüm askeri cephenin en zaptedilemez kısmıydı. Arara ele geçirilmeden müttefiklerin genel taarruzunu başlatmak imkansızdı; başarılı bir sonuç olması durumunda Lübnan, Suriye ve Kilikya kurtarılacaktı.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”