Arjantin’de Batı Ermenistan Konsolosu Dr. Giliermo Karamanyan’ın Azerbaycan Konsolosu Reşat Aslanov’un mektubuna yanıtı

  • by Western Armenia, Ocak 30, 2023 in Hükümet
197 görüntüleme

Azerbaycan Konsolosu Reşat Aslanov, Arjantin Cumhuriyeti'nin en önemli gazetesi La Nacion'da ("Devlet") bir mektup yayınladı. Buna yanıt olarak  Batı Ermenistan Cumhuriyeti Arjantin Başkonsolosu Dr. Guillermo Karamanyan, aynı gazetenin "Okuyucu Mektupları" bölümünde bir yazı yazdı. Guillermo Karamanyan'ın cevabını sunuyoruz:

Artsakh

"22 Ocak 2022'de Azerbaycan'ın Arjantin'deki büyükelçisi okuyucularına, ülkesinin 12 Aralık 2022'den itibaren, Arjantin'de Dağlık Karabağ olarak bilinen Ermeni Artsakh'ımız olan tarihi topraklarında binlerce yıldır yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan 120.000 yerli Ermeni'ye karşı uyguladığı tam ablukasına değinen bir mektup gönderdi.  

Bu menfur ve insanlık dışı muameleyi savunma girişimleri başarısız oldu, hakikatten yoksun, tarihi ve hukuki çarpıtmalardan oluşan apaçık çelişkilere düştü. Bu, bilim insanları ve hatta sıradan insanlar tarafından kolayca fark edilir.  Halkın gıda arzını da engelleyen bu barbarca abluka, dünyanın geri kalanı tarafından derhal durdurulması gereken bir insani felakete neden olacaktır. Bunun için ne mektuplar ne de endişeler yetmez, Azerbaycan devletinin bu canice girişimine son vermek için gerçeklerin yayınlanması gerekir. Azerbaycan sinsi faaliyetlerini durdurmayacak, çünkü kısa ve orta vadede açgözlülük ve hırs tarafından yönlendirilen bu dramatik dünyanın, egemen uluslararası jeopolitiğin yararlı bir haydut hizmetkarı olmayı mutlu bir şekilde kabul eden ülkesi için onlara kesin bir cezasızlık sağlayacağını biliyor.

Artsakh, tüm Mezopotamya'yı yöneten ve aynı zamanda İmparatorluk Roma'nın bir müttefiki olan Büyük Dikran (MÖ 95-55) yönetimindeki Ermenistan'da eski Ermeni krallığının onuncu eyaletiydi. O dönemde, bu Azerbaycan büyükelçisinin ataları tüm halkıyla birlikte Orta Asya bozkırlarında dolaşırken, Artsakh'ın Ermeni sakinleri 8.000 yıldır yerli halktır. Artsakh hiçbir zaman tarihsiz bir ülke olan ve 1918'de tescil edilen Azerbaycan'a ait olmadı.

Artsakh Ermeni halkına aittir. Uluslararası kamu hukuku alanında Artsakh, 1920'de uluslararası hukuk açısından, ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın Türkiye ile batı sınırlarını çizen tahkim kararıyla tanınan Ermenistan'ın bir parçasıydı. Arjantin'in ünlü cumhurbaşkanı İrigoyen, aynı yılın 3 Mayıs tarihinde 46. kararname ile Ermenistan devletini tanıdı. 1920'deki Ermenistan devletimiz, 2004'ten beri (resmen 2011'den beri, 1933 "Uluslararası Montevideo Antlaşması"na göre) Batı Ermenistan Cumhuriyeti olarak sürekli bir devlettir. Bu nedenle, uluslararası kamu hukuku açısından Artsakh, 1920'den beri Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tam, bölünmez ve devredilemez bir parçasıdır. Konuşmamı sonlandırarak Azerbaycan Büyükelçisi aracılığıyla, vahşi ablukanın derhal son bulmasını, Artsakh'ın egemen ve yerli halkının özgürlük ve haklarının geri verilmesini ve hem Artsakh hem de hala Ermenistan’a ait olan ve ait olacak olan Nahiçevan olmak üzere işgal altındaki tüm Ermeni topraklarının geri verilmesini talep ediyorum."

Doktor Guillermo A. Karamanyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Arjantin Cumhuriyeti Başkonsolosu