Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan’ın konuşması

  • by Western Armenia, Haziran 05, 2024 in Hükümet
34 görüntüleme

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan'ın konuşmasını sunuyoruz:

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin, 1920 yılında dünya tarafından tanındıktan sonra, uluslararası arenada var olurken suni olarak var edilen jeopolitik düzeni krize soktuğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Dünyanın en güçlü ülkeleri, bu tanınmayı onurlandırmayı ve acil somut ekonomik çıkarları olmayan Ermeni halkını korumak için Türkiye ve Azerbaycan gibi jeopolitik müttefiklerle yüzleşmeyi taahhüt edeceklerdir. Ermeni ulusal çıkarlarını tehdit eden bu yetkililer, Anavatan düşmanlarıyla pazarlık yapıyor. Bize bölünmez dost muamelesi yapmak yerine, asıl düşmanları olarak Batı Ermenistan yerli halkını, yani hepimizi seçmeye karar verdiler.

Ama biz de biliyoruz ve artık herkes açıkça görüyor, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut hükümetinin mesajlarını dinlerken, Batı Ermenistan'ın yerli halkı, yani hepimize bölünmez kardeşler, baş düşmanlar gibi davranmak yerine, Ermenilerin ulusal çıkarlarını tehdit eden, Anavatan'ın düşmanlarıyla müzakere yapan bu yetkililerin nasıl bir seçim yapmaya karar verdiklerini biliyoruz. Bu saçma karar Yerevan'ı ciddi bir tehlikeye sokuyor, mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni önemli ölçüde zayıflatıyor. Düşmanın insafına kalan bu durum, Anavatanı yeniden kurmak için aşamayacağımız kadar büyük bir engel haline geliyor.

Bu nedenle hepimiz Ermeniliğin öncüleri olmak zorundayız ve belki de Anavatan'ın geri dönüşünü gerçekleştirebilmemiz ve gelecek Ermeni nesillerinin tarihi, kadim, İncil'e ait, atalarının ve yerli topraklarının tadını çıkarabilmeleri için son umudumuz biziz.

Bunu yapmak için, İsa'nın 12 havarisinin örneğini takip ederek, gerçeği, Ermeni gerçekliğini vaaz etmeli ve tüm dünyadaki yurttaşlarımıza, Ermenilere,

uluslararası kamu hukuku tarafından tanınan iki devletimiz olduğunu ve bu devletlerin ayrı ve bağımsız olduğunu öğretmeliyiz.

Birincisi, büyük, kapsamlı olan ve 1920'de tanınan tüm Ermenilere aittir, diğeri ise daha küçük, mezhepçi olan, 1991'de küçük bir parça ile bağımsızlığını kazanan bugünkü Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Dünyanın geri kalan Ermenilerini yalnız bırakan, insanlığımızın sahiplenmediği ve devletimizin geri kalanının düşman tarafından gasp edildiği, yalnızca 29.743 km²'lik  bir toprak.

Her ne kadar mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti her zaman Anavatanımızın bir parçası olarak kalacak ve dünyadaki tüm Ermeniler onun topraklarını sonsuza kadar sevecek olsa da, bunu kutlamalı ve gerçeği olduğu gibi görmeliyiz.

Ve bu gerçek, mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti dışında yaşayan Ermenilerin bu cumhuriyetin bir parçası olmadığına şahitlik ediyor. Ki bizi uluslararası kamu hukuku normlarını uygulayan yabancılar olarak görüyor.

Var olan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile mevcut ilişkimizi bilmek, gelecekte devletimizi yeniden bütünleştirmek için uygun bir strateji geliştirmemize olanak sağlayacaktır.

Mevcut Ermenistan Cumhuriyeti için dünyanın dört bir yanına dağılmış yurttaşlarımızın kendilerini diaspora gibi hissetmelerine neden olan paradoksu değiştirmemiz gerekiyor, ancak gerçekte biz bir diaspora değiliz. 

Fakat bizler 1920’de tanınan Ermeni Devleti'nin ve dolayısıyla onun halefi olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin zorunlu sürgünleri ve yerli vatandaşlarıyız. 

Doğu Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin açıkça söylediği gibi, Ermeni ulusunun toprak sınırlarının mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırları olduğu, Sürgündeki Ermeni diasporasının politikacıları ve tanınmış kişilerinin söylediği gibi, mevcut sınırlar Ermenistan Cumhuriyeti artı Artsakh olduğu doğru değildir. 

Ermeni milletinin toprak sınırları şu anki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti, Wilson'ın tahkim kararında belirlediği Karadeniz'e çıkış ve batı sınırları boyunca, artı Artsakh, Nahiçevan, Cavakhk, Kars, Ardahan, Manazgerd, Van, Yerzinka, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Bitlis, Sivas, Kharberd, Muş ve Sassoon'dur. 

Ancak bugün milletimizin iki devlete bölündüğünü, kendi devletini güçlendirmenin ve diğer Ermeni devletine yardım etmenin her Ermeni'nin görevi olduğu gerçeğini asla göz ardı etmemeliyiz.

Bu hedefe ulaşmak için Arjantin Büyükelçiliği olarak bizler, yeni Büyükelçilik pozisyonuyla birlikte kendimizi tanıttık ve her Ermeni'nin bilmesi gereken bu yeri doldurulamaz gerçekleri vurgulayan, tarafımdan hazırlanan bir belge ile Sayın bayan Devlet Başkanımızın atandığını duyurduk. 

Ardından 24 Nisan anısına sanatsal ve kültürel bir etkinlik düzenleyerek konuşmaların da yapıldığı, internette Ermeni bloglarında, WhatsApp ve Ermeni radyo programlarında davamızın duyulmasını sağladık, ayrıca Arjantin'deki bir radyo istasyonuna 30 dakikalık bir röportaj da verdim. Burada,  Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığını ve biz Ermenilerin Türkiye'den ve Azerbaycan'dan adalet istediğimizi duyurduk.

Ayrıca Buenos Aires Eyaleti Yazarlar Birliği tarafından dünyaca ünlü yazarların yıllık toplantısının kapanış etkinliğinde açılış konuşmacısı olarak sunum yapmak üzere davet edildim.

BUENOS AIRES ULUSLARARASI KİTAP FUARI'na katıldık ve söz konusu katılımın videosunu da yayınladık.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçiliği'nin hedefi oldukça iddialı. Anayasanın formaliteleriyle yetinmiyoruz ve Ermenistan tarihinin en görkemli sayfalarından birini yazmayı hedefliyoruz.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm yetkilileriyle birlikte her Ermeni'nin bilincinde ve her toplulukta bir Ermeni devrimi yaratmaya çalışmak,

 Böylece sürgündeki tüm Ermeni Diasporası ayağa kalksın ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tamamlayarak, ata topraklarımızın restorasyonu olması gereken 21. yüzyılın Ermeni mitini gerçekleştirmek ve yönlendirmek için yeterli araçları sağlasın.

BATI ERMENİSTAN CUMHURİYETİ

Dr. Guillermo Karamanyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi

Buenos Aires, 2 Haziran 2024

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”