Batı Ermenistan Hükümet sözcüsünün açıklaması

  • by Western Armenia, Mart 05, 2024 in Hükümet
54 görüntüleme

General Antranik Ozanyan'ın doğum günü olan 25 Şubat 2021'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Artsakh'ı ve Artsakh halkını ilgilendiren yasayı imzalayarak onayladı.

Kanun aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak kabul edilmiştir:

1) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri.

2) Yerli Halkların Hakları Bildirgesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (bildirgeler).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

İlk maddede, Ermenistan devletinin 19 Ocak 1920'de fiilen,  11 Mayıs 1920’de ise Ermenistan devletinin hukuken tanınması belgesine göre, Artsakh topraklarının Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının bir parçası olduğunu belirtilmektedir.

İkinci maddede Artsakh Ermeni halkının Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçası olduğu, dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahip oldukları açıkça belirtiliyor.

Dolayısıyla Batı Ermenistan, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinin bir sonucu olarak aslında Artsakh'taki Ermeni halkının hükümetini “de facto” tanımaktadır.

Konuyu daha detaylı olarak Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”nin YouTube ve Facebook sayfalarında yer alan Batı Ermenistan Hükümet sözcüsünün konuşmasından öğrenebilirsiniz.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 24 Şubat Çarşamba 2021 tarihinde önerilen üç değişikliği inceledikten sonra oybirliğiyle Batı Ermenistan devletinin bileşiminde Artsakh'ın özerkliği lehine bir karşı oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul etti. 

Bu yasa tasarısı, Batı Ermenistan hükümetinin 1 Aralık 2020 tarihinde Artsakh Hükümetini “de facto” tanıdığından sonra,  03 Şubat 2021 tarihinde sunuldu. 

Bu yasa teklifi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Ulusal Anayasasına dahil edilmek üzere Anayasa Konseyine sunulacak.

Milletvekilleri Sam Tilbyan, avukat Guillermo Karamanyan ve Hagop Hagopyan tarafından sunulan ve savunulan değişiklik teklifleri, milletvekilleri ile Hükümet arasında üç hafta boyunca tartışma konusu oldu.

Meclis görüşmelerinden çıkan sonuçlar dikkate alınarak aşağıda sunulan yasa tasarısı mevcut milletvekillerinin bir oy dışında oybirliğiyle kabul edildi.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 76. maddesine göre, Devlet Başkanının Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) tarafından kabul edilen yasayı imzalamak ve yayınlamak için 21 günü bulunuyor.

 Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı General Antranik Ozanyan'ın doğum günü olan 25 Şubat 2021'de Anayasa Konseyi'ne sunulan bu yasayı imzalayıp yayınladı.

Kanun aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak kabul edilmiştir:

1) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri.

2) Yerli Halkların Hakları Bildirgesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (bildirgeler).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

Ve Artsakh'ın 4 Şubat 2011'deki özel fiili ve hukuki konumu dikkate alınarak, Batı Ermenistan hükümetinin oluşturulduğu andan ve şimdi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdaki yasal düzenlemeleri kabul edecektir:

1. madde- Artsakh toprakları, 19 Ocak 1920’de “de facto”, 11 Mayıs 1920’de “de yure” tanınan Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. madde- Artsakh'ın Ermeni halkı, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptirler.

3. madde- Batı Ermenistan Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinin bir sonucu olarak Artsakh'taki Ermeni halkının hükümetini “de facto”  tanımaktadır.

4. madde– Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh'taki Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkıyla birlikte ilan ettiği Artsakh'ın özerkliğini tanıyor. 1920'den itibaren tanınan Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyularak, Artsakh özerk bölgesi, 1920'den bu yana Batı Ermenistan devletinden ayrılamaz bir parçasıdır.

5. madde- Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına dahil edilecektir.

6. madde- Bu kanun, onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanacaktır. 

Batı Ermenistan devlet başkanı, hükümet üyeleri ve Batı Ermenistan parlamento üyeleri bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi bir belge olarak değerlendirdiler.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”