Guillermo Karamanyan: “İki Ermeni devleti vardır” (Dördüncü Bölüm)

  • by Western Armenia, Mart 21, 2024 in Hükümet
42 görüntüleme

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Arjantin büyükelçisi Guillermo Karamanyan’ın “İki Ermeni devleti vardır” adlı makalesinin dördüncü bölümünü sunuyoruz:

Bu nedenle mevcut Ermenistan Cumhuriyeti, 1991 yılında yeni ülke olmaya karar verdiği topraklardan bir santimetre bile farklı bir toprak iddiasında bulunamaz.

Bu nedenle size kategorik olarak söylüyorum ki, adı ve soyadı ne olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk siyasetçisinin kim olduğunun bu amaçlar açısından önemli olmadığını söylüyorum. 30 yılı aşkın süredir toprak meseleleri açısından hiç kimse herhangi bir hak talebinde bulunmadı ve gelecekte de herhangi bir bölge iddiasında bulunulamaz çünkü ülke yasal olarak bunu yapamaz. Ancak söylenenlere rağmen Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri 29.800 km2'lik alan dışında başka topraklarda hak iddia edemeyecek.

Dünyadaki tek Ermeni olduklarını ve dünyadaki tek Ermeni devletinde yaşadıklarını iddia ederek dünya düzeninin kurduğu tarihi ve hukuki yalanı savunmak başka, cesaret edebildikleri başka şey. Ermeni ulusal çıkarlarıyla çelişen ve düşmanlarımızın çıkarlarını destekleyen kamuya açık açıklamalar. 

Bu nedenle, hiçbirimiz hiçbir Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin, 1920 tarihli Batı Ermenistan Ermeni devletinin ve onun vatandaşlarının (hala Türkiye ve Azerbaycan tarafından işgal altında tutulan Batı Ermenistan'da yaşayan) ve hepimizin Ermeni olarak doğduğumuzun varlığını inkar etmesine izin veremeyiz. 

Bu satırları okuyanların çoğu 2007 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın yerli halkı olduğumuzu hâlâ bilmese de, Ermeni Anavatanımızdan sürgünde yaşıyoruz. 

Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderleri 29.800 km2'lik varlığın bütünlüğünü korumak için istediklerini yapabilirler. Ama Ermeni ulusal çıkarlarına karşı çıkamazlar, 1920 Ermeni devletinin ve onun halefi Batı Ermenistan Cumhuriyetimizin varlığını inkar edemezler.

İstediklerini yapabilirler ama Nahiçevan, Artsakh, Cavakhk, Kars, Ardahan, Manazgert, Van, Yerzinka, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Bitlis, Sivas, Kharberd, Muş, Sason'un Ermeni vilayeti olmadığını söyleyemezler.

En azından Ararat Dağı'nın Ermeni dağı olmadığını, Türk dağı olduğunu, yada Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ait olduğunu iddia ederek Ermeniliğini sorgulamaya cesaret edemeye bilirler. Bu, ülkeye ve Anavatana bir ihanettir. 

Artsakh tartışmasız bir Ermeni bölgesidir, Ararat Dağı ise dünyanın en Ermeni dağı, en yüksek noktasıdır ve 1920 Ermeni devletinin devamı olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin simgesidir.

1991 Alma-Ata Deklarasyonu Sovyetler Birliği'ni dağıtmak temel amacıyla imzalanmıştır ve Ermenistan Cumhuriyeti liderliği için sorun bu belgeyi masaya koyma isteği mi yoksa birşeyler için Azerbaycan'la anlaşmak mı? istiyor. 

Ermenistan liderlerinin Azerbaycan'la anlaşamadığı şey, bizim olan Nahiçevan ve Artsakh üzerindeki Ermeni egemenliğinin kaldırılmasına yönelik anlaşmadır. Onlar, bizim Cumhuriyetimizi oluşturan diğer illerin hiçbirinde Türkiye'nin hakkını tanıyamazlar. 

Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki, Ermeniler ile Türkler arasındaki tek yasal sınır, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’un 22 Kasım 1920'de gerçekleştirdiği tahkim kararıyla çizdiği sınırlardır.

Wilson’un tahkim kararı, Türkiye ile Batı Ermenistan arasındaki yasal ve mevcut sınırları belirleyen, halihazırda uluslararası hukuk haline gelmiş nihai ve temyizi mümkün olmayan bir karardır.

Bu bir Ermeni gerçeğidir.

Günümüzün Ermeni gerçekliğini öğrenmiş olan sizler, bu yazılı sözün içerdiği nesnel gerçekleri tüm Ermeni temaslarınızda yaymalı, herkese ulaştırmalı ve yaymalısınız.

Bu ilk resmi eylemle, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak, dünya çapındaki tüm Ermenileri acilen bize katılmaya davet ediyorum, böylece her bir Ermeni ilimizi yeniden canlandırmak için birlikte uygun stratejiler geliştirip uygulayabiliriz.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”