Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin 1 Nolu Kanunu

  • by Western Armenia, Nisan 06, 2024 in Parlamento
53 görüntüleme

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 76. maddesine göre, Devlet Başkanının Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) tarafından kabul edilen yasayı imzalamak ve yayınlamak için 21 gün süresi vardır.

Aşağıdaki hükümleri (ilkeleri) dikkate alarak:

1) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri.

2) Yerli Halkların Hakları Bildirgesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (bildirgeler).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

ÖNSÖZ Madde 15. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkiler.

Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğu dönemde ve şu anda Ermenistan'ın /Doğu Ermenistan'ın özel fiili ve hukuki konumunu dikkate alarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdaki yasal düzenlemeleri kabul eder:

Madde 1.- 1920'ye göre Artsakh toprakları Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının bir parçasıdır. 19 Ocak'ta 1920 tarihinde “dö facto-fiilen”, aynı yılın 11 Mayıs’ında ise ”de yüre-yasal” olarak Ermenistan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Madde 2.- Artsakh'ın Ermeni halkı, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptirler.

Madde 3.- Batı Ermenistan Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinin bir sonucu olarak Artsakh'taki Ermeni halkının hükümetini “dö facto-fiilen” tanır.

Madde 4.- Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh'taki Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkıyla birlikte ilan ettiği Artsakh'ın bağımsızlığını tanır. Artsakh’ın bağımsız bölgesi, Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek 1920'den beri Batı Ermenistan devletinden ayrılamaz.

Madde 5. - Bu yasa onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti anayasasına dahil edilecektir.

Madde 6 - Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayımlanacaktır.

Devlet Başkanı, Hükümet üyeleri ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekilleri, bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi bir belge olarak değerlendirdiler.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”