Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin 2nolu Kanunu

  • by Western Armenia, Nisan 08, 2024 in Parlamento
40 görüntüleme

Yerevan yetkililerinin Doğu Ermenistan'ın birçok bölgesini Bakü yetkililerine devretmeye hazır olduğu dikkate alınarak bu yasa tasarısı Batı Ermenistan hükümeti tarafından teklif edildi.

Aşağıdaki gerçekleri (ilkeleri) dikkate alarak:

1) Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri.

2) Yerli halkların hakları beyannamesi.

3) Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları (bildirgeler).

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası.

ÖNSÖZ Madde 15. Ermenistan Cumhuriyeti (Doğu Ermenistan) ile ilişkiler.

Madde 1.- 9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan'a devredilen veya gelecekte devredilecek olan tüm bölgeler. 1920'ye göre Batı Ermenistan (Ermenistan) topraklarının kurucu kısmından. Ermenistan aslında 19 Ocak 1920'de “dö facto” tanındı. 11 Mayıs 1920'de, Ermenistan, yıl boyunca sayısız ulusla yapılan çeşitli ikili tanımaların yanı sıra, “”de yüre” bir devlet olarak tanındı.

Madde 2.- Bu bölgelerde yaşayan Ermeniler, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığını elde etmesi için Batı Ermenistan hükümetine başvuruda bulunma hakları vardır.

Madde 3.- Batı Ermenistan Cumhuriyeti aslında Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon hakkını kendi kaderini tayin hakkının bir tezahürü olarak kabul etmektedir.

Madde 4.- Bu yasa onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına dahil edilecektir (Giriş Bölüm 15).

Madde 5.- Bu kanun, onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) Devlet Başkanı, hükümet üyeleri ve milletvekilleri bu yasanın kabul edilmesini Ermenistan için tarihi bir belge olarak değerlendirdiler.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilere Karşı Mücadelede”