Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan’ın konuşması

  • by Western Armenia, Haziran 03, 2024 in Başkanlık Konseyi
30 görüntüleme

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lydia Margosyan 2 Haziran 2024 tarihli oturumda 

Batı Ermenistan Devleti'nin gerekliliği hakkında bir konuşmada bulundu.

Halkımızın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, her birimizin mutlak önceliği Batı Ermenistan devletinin yapıları aracılığıyla güçlendirilmesi olmalıdır.

Ermeni milleti, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sonunda, 1920 yılında İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi tarafından tanınan bir devlete sahipti.

Dolayısıyla 30 Mayıs'ta Tiflis'te imzalanan bir egemenlik beyanı, uluslararası hukukta hiçbir değeri olmayan bir beyan iken, bazı Ermeni bölgelerini yok ederek, 28 Mayıs'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü, "birinci Cumhuriyet" olarak  kutlanması anlaşılamaz ve kabul edilemez. Bağımsız olarak tanınan ilk devlet, Rusya tarafından 29 Aralık 1917'de Türk Ermenistanı yani Batı Ermenistan oldu.

28 Mayıs'ı kutlamak birçok bakımdan ciddidir, ancak bir yandan Taşnaksutyun üyelerinin bu açıklamayı işgal altındaki Batı Ermenistan’ın zararına yaptığının ortaya çıkmasıyla ciddiyet ve kabul edilemezlik daha da güçlenmektedir. 4 Haziran 1918'de Türk ordusu ve Taşnak partisinin mensupları, Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti'nin 12.000 km2'lik toprakları üzerinde Zengezur, Artsakh, Lori bölgeleri ile Sevan Gölü'nün yarısının Azerbaycan'a devredilmesi için müzakerelerde bulunuyorlardı.

Bugün, 2024 yılında, o gerçeğin üzerinden 106 yıl geçtikten sonra, Batum planı, toprak bütünlüğümüze, milletimizin haklarına aykırı bir barış planı görünümüne bürünmektedir. 

Biz buna karşı çıkıyoruz, aynı şekilde General Antranik'in kendi zamanında yaptığı gibi de kınıyoruz.

Batı Ermenistan, yasadışı toprakların Azerbaycan ve Türkiye'ye devredilmesini kabul etmiyor, bu nedenle topraklarımıza ilişkin yasayı onayladım.

Batı Ermenistan devleti 160.000 km2 olup garantörü olduğum Anayasamıza göre toprak bütünlüğümüzü koruyacağım.

Küçük ya da büyük Ermenistan yoktur, uluslararası hukuk tarafından tanınan, devam eden devleti Batı Ermenistan olan 1920 Ermenistanı olan bir Ermenistan vardır ve tek bir bağımsızlık tarihi vardır, o da 19 Ocaktır.

Ulusal yeniden yapılanmamız, Şuşi'de Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurulduğu 2004 yılından bu yana yürürlüktedir.

Hiçbir şey ve hiç kimse Ermeni milletini ulusal yeniden örgütlenmesinden ve devlet yapısının güçlenmesinden uzaklaştıramaz.

Tarihsel tahrifata, ayrımcılığa, ırkçılığa rağmen hiç kimse Ermenileri Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olma arzusundan alıkoyamayacaktır.

Ermeni milletinin kasıtlı olarak maruz kaldığı diaspora statüsünden Batı Ermenistan devleti, Ermenilere karşı uygulanan soykırım-ARMENOSİD’den sağ kurtulan tüm Ermenilerin torunlarına kendi devletinin vatandaşı olma ve kendi topraklarında haklarını savunma fırsatı vermektedir.

Devlet yapımız sayesinde Sevr Antlaşması'nı 24 Haziran 2016'da onaylayabildik ve yaklaşık yirmi gün sonra onaylanmasının 8'inci yılını kutlayacağız.

Devlet yapımız sayesinde devletlerle diplomatik bağları yeniden kuruyoruz ve burada Batı Ermenistan'da faaliyetlerde bulunan Batı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın tüm diplomatik kurumlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Devlet yapımız sayesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti, sınırların tanımının düzenlemesi gereken hukuki ilkeleri ve özellikle vatandaşlık ilkesini belirlemektedir.

Azerbaycan ile sınırın tesbit edilmesi ve çizilmesi konusundaki hukuki meselenin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlıyoruz.

Artsakh 1920'den beri Ermenistan'ın bir parçası olup devamlılığı Batı Ermenistan'dır.

Şu anda barış, Sevr Antlaşması'nın 92. maddesinin uygulanması, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklardan çekilmesi ve Azerbaycan'daki Ermeni esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere, yalnızca uluslararası hukuka saygı gösterilmesi koşuluyla mümkündür.

Barış suçlar ve soykırımlar üzerinden oluşturulamaz. 

Batı Ermenistan Devleti temsilcilerinin yakın zamanda Cenevre'de katıldığı diplomatik konferans, her devlet için fikri mülkiyet haklarının korunmasının önemini açıkça ortaya koyuyor. Yerli halk statüsüne sahip olan Batı Ermenistan Ermenileri aynı zamanda genetik kaynaklarını, geleneksel bilgilerini ve kültürel ifadelerini de korudular.

20 yıl süren bu müzakere, Batı Ermenistan temsilcilerinin Batı Ermenistan mirasının eşsiz zenginliğini duyurmasına ve yerli halkların haklarına ilişkin daha adil bir anlaşmanın imzalanmasına katkıda bulunmasına olanak tanıdı.

Değerli soydaşlarımız, haklarımızı savunmaya ve gelecek tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim yeniden inşaamız Batı Ermenistan devleti etrafında birleşmeyle olacaktır.

Teşekkürler.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”