Artsakh kulislerinden     

  • by Western Armenia, Ekim 05, 2023 in Politika
87 görüntüleme

   

22 Şubat 2022’de Rusya ve Bakü başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Kremlin’de Rusya Federasyonu ile Bakü arasında ittifak işbirliğine ilişkin bildiriyi imzaladı.

Bu deklarasyon Ermenilerden boşaltılmış Artsakh’ın kaderini ne ölçüde etkiledi?

Son aylarda yaşanan gelişmeler, Bakü’nün dış politikası açısından en akıcı ve dış aktörler tarafından en az anlaşılan ülkenin Rusya olduğunu gösterdi. Azerbaycan’ın siyasi seçkinlerinin çeşitli kesimlerinin Rusya ile ilişkilerin şekillenmesindeki rolü hem abartılıyor hem de küçümseniyor; bu da siyasi gerçekliği daha da belirsiz hale getiriyor.

İşbirliğine ilişkin 2022 bildirgesinde, Rusya Federasyonu ve Bakü’nün uluslararası terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılık, sınıraşan organize suçlar, silahlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanının yanı sıra diğer yeni güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek ve onları etkisiz hale getirmek, sivil suçlarla mücadelede çabalarını birleştireceği ifade edilen bir nokta bulunmaktadır.  

Bir yıl sonra Bakü Savunma Bakanlığı, “ülke topraklarında anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla” Artsakh topraklarında sözde “terörle mücadele tedbirlerinin” başlatıldığını duyuran bir bildiri yayınladı. Azerbaycan tarafı, Artsakh Savunma Ordusu birliklerinin son birkaç ayda “Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla düzenli olarak ateş altında tuttuğunu, Azerbaycan topraklarına mayın döşemeye devam ettiğini, muharebe mevzilerinde mühendislik iyileştirmeleri yaptığını ve ayrıca hendek ve sığınakların sayısını arttırdığını, bunun da gerilimin artmasına neden olduğunu” ifade etti.  

Azerbaycan tarafı, faaliyetleri hakkında Rus barışı koruma birlikleri komutanlığına ve Akna’daki Türk-Rus gözlem merkezi komutanlığına bilgi verdiğini bildirdi. 

Son dönemde yaşanan olaylardan sonra, Azerbaycan ve Rusya’nın Moskova’da imzaladığı deklarasyona göre, söz konusu devletler arasındaki ilişkilerin artık ittifak düzeyine doğru ilerlediğini ve bu ilişkilerin en önemlilerinden biri olan Doğu Ermenistan-Rusya stratejik ittifak ilişkilerinin başladığını açıkça söyleyebiliriz. Ermenistan ve Artsakh’ın güvenlik sistemlerinin önemli bileşenleri sürekli olarak baltalanıyor.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”