Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Doğu Ermenistan ve Atsakh’ın güvenliğini garanti etmesinin 10 nedenleri

  • by Western Armenia, Ocak 25, 2023 in Politika
140 görüntüleme

Vatandaşlığımızı kaydettirmek için 10 neden daha

Devleti güçlendirmeyi amaçlayan on beş yıldan fazla verimli çalışmanın ardından, Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, varlığının 18 yılı boyunca uluslararası hukuk ve diplomatik alanlarda birçok başarıya imza attı. 

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Uzmanlar Yapısı'na sürekli katılımımızı, (Mécanisme d'experts des Nations Unies pour les Droits des Peuples Autochtones- MEDPA), 

Sürgündeki çocuklar ve kadınlar adına farklı uluslararası mahkemelerde birçok kez yapılan şikayetlerimizi, 

2020'nin 44 günlük savaşında Türkler ve Azeriler tarafından işlenen ihlaller için kabul edilen ve cezai kovuşturmaya tabi tutulan son zamanlardaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yapılanları,  

Ayrıca yasal ve diplomatik alanda büyük önem taşıyan diğer başarıları belirtmek gerekir.

Yine de, bazı yurttaşların Doğu Ermenistan ve Artsakh'ın güvenliğine yönelik sözde “tehditler” konusunda hala asılsız korkuları veya şüpheleri olduğu açıktır.

Çoğu zaman, yanlış bilgilendirilmiş veya en kötüsü Türkiye-Azerbaycan Ermeni karşıtı propagandaya boyun eğen Ermeniler, örneğin şu iddialara eğilimindedirler: "Bugün topraklarımızdan geriye kalan çok az şeyi korumaya odaklanmalıyız", ya da sık sık duyulan küçümseyici bir akıl yürütme: "Önce çözülmüş tarihsel meseleler hakkında düşünmek uygun değildir",  "haklarımızı uygulamaya çalışmak veya şikayette bulunmak için zaman veya çaba harcamaya değmez", veya "Soykırımdan-ARMENOSİD’den bir asırdan fazla bir süre sonra, belirli başarılar elde etmek belirsiz ve mümkün değildir", yada "Şu anda kaynakları Batı Ermenistan’ın güçlenmesi ve gelişmesine yönlendirmek tehlikeli, Syunik'i korumamız gerekiyor."

Hem Batı Ermenistan hükümeti hem de Ulusal Meclis'in jeopolitik ve askeri durum, sosyal gerçeklik ve Doğu Ermenistan ve Artsakh'taki kardeşlerimizin güvenliği konusunda son derece meşgul ve endişeli olduğunu tereddütsüz teyit edebiliriz. O kadar ki bunlar, resmi televizyon web sitesi “westernarmeniatv.com”, aynı adı taşıyan YouTube hesabı ve kendi Batıermenistanradyosu.org radio istasyonu tarafından düzenli olarak yayınlanıyor ve  hükümetin attığı adımlar ve devam eden parlamento oturumları sırasında sürekli tartışmalara, ele almalara tanık oluyoruz. 

Haberler, Batı Ermenistan topraklarında yaşayan ve Türkiye'nin her zaman Ermeni karşıtı politikasından etkilenen soykırım-ARMENOSİD’den sağ kurtulan milyonlarca insan için, yani gizlenmek zorunda olan yurttaşlarımız için Türkçe olarak yayınlanıyor.

Ata topraklarımızda doğup yaşayan Ermenilerin sürgündeki  torunlarının Batı Ermenistan'ın yerli vatandaşları olduğu göz önünde bulundurularak, aşağıda sadece Batı Ermenistan devletini korumanın ve desteklemenin değil, aynı zamanda  dünyanın dört bir yanında sürgündeki tüm Ermenilerin doğrudan vatandaşlığı yoluyla onun güçlenmesinin 10 nedeni var:

1. Sürgündeki milyonlarca yurttaş, Ermenistan vatandaşı olarak tanınma umuduyla yaşıyor: 5000 yılı aşkın bir süredir atalarımızı ve kültürümüzü barındıran ve geliştirilmesine izin veren Ermenistan’ın. 

Hemen hemen tüm büyük babalarımızın ve büyük annelerimizin dünyaya geldiğini, dinleri, ikamet yerleri, yaşları, cinsiyetleri veya sosyal statülerine bakılmaksızın tüm Ermeniler için bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin kristalize ettiği doğal ayrıcalığa ücretsiz olarak sahip olmadan yaşadıklarını ve öldüğünü hepimiz biliyoruz.

2. 1991'den itibaren Ermeni makamları tarafından ilan edilen Ulusal Anayasa ve Bağımsızlık Bildirgesi'nden kaynaklanan yasal kısıtlamaları dikkate alarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti 1920 Sevr Antlaşması ile elde edilen haklar ve antlaşmayı imzalayan devletler tarafından onaylanan Batı Ermenistan'ın tanınması hakkına dayanarak kendi Anayasasını ve yasal yapısını geliştirdi. Bu hakların bir türevi olarak, 2020'deki 44 günlük savaş sırasında Türk-Azerbaycan ikilisinin izin verdiği tüm ihlaller için Batı Ermenistan hükümetine, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki sürgün edilmiş Artsakh halkı tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde suç duyurusunda bulunma yetkisi verildi. Bu şikayet usulüne uygun olarak kabul edilmiştir ve usule ilişkin değerlendirme sürecindedir. 

Böylece BATI ERMENİSTAN, DÜNYA ÇAPINDA TÜM ERMENİLERİN ÇIKARLARINI TEMSİL ETMEK VE KORUMAK İÇİN YASAL ŞARTLARLA VERİLEN TEK ERMENİ YAPISIDIR.

3. 1920'de tanınan Ermenistan'ın devam eden devleti olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti, birkaç bin yıllık kültürel miras varlığımızın tanınması taleplerinin yanı sıra Artsakh, Nahiçevan, Cavakhk ve Batı Ermenistan’ı oluşturan diğer tüm vilayetler dahil,Türkiye ve Azerbaycan tarafından el konulan tüm topraklarımızın toprak taleplerini sunma konusunda münhasır yasal hakka sahiptir.

4. Meşru olarak kurulmuş herhangi bir cumhuriyet gibi, Batı Ermenistan da, bölgede çıkarları olan emperyalist ülkelerin dayattığı baskı veya zorlayıcı koşullardan nispeten bağımsız, mevcut jeopolitik duruma en uygun stratejileri belirlemek için bir orduya ve askeri liderliğe sahip olma hakkını kendisine atfediyor. Buna paralel olarak, Batı Ermenistan, Ermenistan'ın egemen topraklarının herhangi bir yerinde yaşayan tüm Ermenilerin güvenliği için diğer güvenlik güçleri ve gönüllü lejyonlarıyla koordinasyon ve işbirliği yapmak amacıyla kendine yeni askeri rütbeler oluşturma ve eğitme hakkı veriyor.

5. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşlarının her ihtiyacını karşılamak için devlet yapılarını acilen geliştirmeye adanmıştır: Her şeyden önce, tarih ​​boyunca peş peşe düşmanlar tarafından gerçekleştirilen sayısız baskın, yağma ve eziyete rağmen yerli halk olarak kalanların. Buna TÜM EC ve Artsakh Ermenileri dahildir.

6. Batı Ermenistan, Yürütme organları, Ulusal Meclisi ve sivil yapıları aracılığıyla, el konulan topraklarımızda Soykırım ARMENOSİD sırasında ve sonrasında kalan ve hala birbirini izleyen Türk hükümetlerinin yerli halklara uyguladığı baskının acısını çeken ve Ermeni kimliklerini gizlemek zorunda kalan yüzbinlerce hemşehrimizin kimliklerini geri kazanmak için çalışıyor. Bu tacizlere aksine, Batı Ermenistan hükümeti tarafından resmi olarak verilen ve onlara kendi topraklarımızda adaleti uygulayarak medeni haklarını kullanma fırsatı veren, vatandaşlıklarını teyit eden bir pasaport almış binlerce yurttaş var.

7. Batı Ermenistan toprakları, Hıristiyanlık öncesi arkeolojik mirasımızın çoğundan ve ayrıca Türkiye ve Artsakh'ın kalbindeki Ermeni halkının kökenini kanıtlayacak sayısız tarihi yerlerinden ibaret. Ayrıca, Batı Ermenistan hükümeti, bunların korunması için ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde etkin bir şekilde hareket eden ve bu amaçla çeşitli yasal koruma tedbirleri uygulayan tek devlet yapısıdır. (World Intellectual Property Organization v.b.)

Aynı zamanda, topraklarımızın altında binlerce yıl bulunan ve bugüne kadar keşfedilen tüm miras üzerindeki haklarımızı inkar edilemez bir şekilde teyit etmek için Batı Ermenistan hükümeti, BM kuruluşlarından biri olan ve birkaç yıldır üyesi olduğu MEDPA (Yerli halkların hakları konusunda uzmanların yapısı) bünyesinde tüm Ermenileri temsilen çeşitli başarılara imza atmıştır.

8. Her gün Batı Ermenistan vatandaşlığını gerçekleştirmeye karar veren yurttaşlar, Araks Nehri'ni artık bir sınır olarak görmediklerini (bir asrı aşkın süredir Sovyet ve Türk hükümetlerinin kullandığı saçma bir zihniyet) ve hatta binlerce yıllık Ermenistan topraklarının gerçek büyüklüğünü mükemmel bir şekilde anlıyorlar. Bugün Araks Nehri'nin hem sürgündeki Ermenileri hem de eski çağlardan miras aldığımız kutsal topraklar üzerinde hayatta kalanları birleştiren köprü olduğundan kimsenin şüphesi yok.

Böylece bugüne kadar bize ve atalarımıza yapılan tüm haksızlıkları telafi etmenin en kolay yolunu daha net anlamak mümkündür. Yalnızca bu zihniyet değişikliği, birleşik Ermenistan müsadere edilen tüm vilayetlerin veya geçici Ermeni devletlerinin nihai olarak yeniden birleşmesini sağlayana kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin varlığını haklı çıkaracaktır.

9. Her Cumhuriyet gibi, Batı Ermenistan'ın da bir Yasama Organı olan Ulusal Meclisi vardır.

Batı Ermenistan Parlamentosu, Ermeni Davasına adanan dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan, her biri Ermeni gerçeğine ilişkin kendi dünya görüşüne, kendi yurttaşlık deneyimine, kendi yerel sorunlarına, kendi mantıksal formülasyonuna sahip Ermeni milletvekillerinden oluşur. Özellikle Batı Ermenistan Parlamentosu, tüm Ermenileri ilgilendiren sorunların diyalog, tartışma ve çözüme kavuşturulması için en umut verici ve kalıcı platformdur. Bu oluşum, 6 Eylül 2017 tarihli oturumuna kadar başlangıçta önerilen ulusal hedeflerin hiçbirine tam olarak ulaşamayan başarısız Diaspora Pan-Ermeni Meclisine bir alternatiftir. 

10. Askerlik hizmetini yerine getirebilecek, lejyonlara veya paramiliter birliklere katılabilecek, Batı Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarına subay veya astsubay olarak dahil edilecek yeterli sayıda vatandaş ne kadar erken belirlenirse, biz Ermeniler ortak kaderimizin kontrolünü o kadar çabuk ele geçirebiliriz: Neredeyse iki bin yıllık insani, toprak ve maddi kayıpların tazminatını alacağız, ayrıca egemenliğimizi ve dünyanın medeni halklarının sınırsız saygısını geri kazanmayı başaracağız.

ATALARIMIZIN MİRASI VE GELECEK NESİLLERİN GELECEĞİNE SAYGI GÖSTEREREK, HUKUKİ OLARAK BİZE AİT OLAN ŞEYLERİ GERİ ALMA ZAMANI.

HERHANGİ BİR AYRIMCILIK YA DA FARK OLMADAN EN YÜKSEK ULUSAL ÇIKARLARIMIZI KORUMA ÇABASINI BİRLEŞTİRMENİN ZAMANIDIR.

Yervand Torumyan

Batı Ermenistan Milletvekili

Arats 4515

(Ocak 2023)

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Formulaire_de_demande_de_carte_d-identite-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Zayavleniye_o_poluchenii_grazhdanstva-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Citizenship_and_identity_application-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Formulario_de_identidad-y-ciudania-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf

http://www.western-armenia.eu/WAP/2014/Kimlik_Karti_Basvuru_Formu-Inknutyan_yev_Kaghakatsutyan_timoum.pdf