Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine

  • by Western Armenia, Mayıs 19, 2023 in Politika
121 görüntüleme

Westernarmeniatv,  "Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine" adlı dizisi çerçevesinde bu sefer "Kültürel Soykırım" terimini ele aldı. 

"Kültürel Soykırım" terimi, Raphael Lemkin tarafından aynı zamanda "soykırım" kelimesinin tanımı olarak tanımlanmıştır ve ilk tanımına göre, grubun sistematik ve kasıtlı olarak yok edilmesi, yani soykırım suçunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, yıllar içinde terim, çeşitli soykırım uzmanı bilim insanları tarafından orijinal tanımından ayrılarak değişikliklere uğramıştır.

Teorisyenlerin “Kültürel Soykırım” terimine ilişkin bireysel yaklaşımları ve fikir ayrılıkları, büyük ölçüde uluslararası hukuk açısından net bir tanımının olmamasından kaynaklanmaktadır. Kültürel değerlerin yok edilmesini, insanların fiziksel olarak yok edilmesiyle veya tüm bir grubun yok edilmesiyle karşılaştırmanın zor olduğu açıktır, ancak özellikle Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD örneği, bunların aynı suçun birbiriyle ilişkili ve kural olarak ayrı ayrı görünmeyen iki tarafı olduğunu kanıtlamaktadır.

Arkansas Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Samuel Totten, Ermeni kültürel anıtlarına karşı uygulanan politikayı haklı olarak bir soykırım eylemi olarak nitelendiriyor.

Bilhassa Türklerin amacının sadece bütün Ermenileri öldürmek değil, aynı zamanda eski varlıklarının son izlerini de silmek olduğunu belirtir ve "Bunu başarmak için Türkler çeşitli yöntemlere başvurdular, tüm Ermeni kiliselerini ve kültürel anıtları ateşe verdiler ve yok ettiler" der.

Ermenilere uygulanan soykırım ARMENOSİD örneğinden faillerin nihai amacının, fiziksel yıkımın yanı sıra kültürel olanlar da dahil olmak üzere birçok başka bileşeni de içeren hedef grubu yok etmek olduğu söylenebilir. Bu unsurlardan birini bile aynı suçtan ayırıp farklı terimlerle tanımlamaya çalışmak, soykırım suçunu çarpıtmak ve yumuşatmak olacaktır.

Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD, bunun klasik bir örneğidir; failler, Ermenilerin fiziksel olarak yok edilmesinin yanı sıra, Ermeni kültürünün, dilinin ve tarihinin sistematik bir şekilde yok edilmesini gerçekleştirerek, Ermenilerin bir ulus olarak yok edilmesini tamamlamıştır. Söz konusu politika sonraki Türk rejimlerinde de devam ederek Ermenilerin ve onlara ait her türlü iz ve hatıraların tarihi topraklarından tamamen temizlenmesini sağlamıştır.

“ARMENOSİD’i Unutma,Unutturma”