BM İnsan Hakları Konseyi, Doğu Ermenistan’ın sunduğu “Soykırımın Önlenmesi” kararını kabul etti

  • by Western Armenia, Nisan 05, 2024 in Politika
31 görüntüleme

Doğu  Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, 3 Nisan'da BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda Doğu Ermenistan'ın sunduğu "Soykırımın Önlenmesi" kararı oy birliğiyle kabul edildi. 

"Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Bildirge”ye dayanan iki yılda bir alınan karar, BM üyesi devletlerin dikkatini bu suçun tekrarlanmasının tehlikelerine ve bunların önlenmesi ihtiyacına çekiyor.

"Bu yılki kararın orijinal metnine, günümüzün zorlukları dikkate alınarak, soykırımlarla ilgili erken uyarı ve tehlikelere ilişkin önemli noktalar eklendi. Özellikle, bu tür tehlikeler arasında soykırım yapmak için silahlı tehditlerin kullanılması ve sivil nüfusu aç bırakmanın yasak bir savaş yürütme aracı olarak kabul edilemezliği yer almaktadır. 

"Karar, cezasızlığı soykırımlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar açısından önemli bir risk faktörü olarak nitelendiriyor ve bunun soruşturma, kovuşturma ve ceza yoluyla ele alınması gerektiğini vurguluyor. 

"Bu bakımdan kararda Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasındaki rolüne özellikle değinilmesi dikkat çekicidir. Belgede, İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumunda erken uyarı konusunda bir yuvarlak masa toplantısı yapılması öngörülüyor.

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hem üye devletleri hem de BM Genel Sekreteri'nin Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanını, anlaşma organlarını, özel prosedürleri, sivil toplumu, ulusal insan hakları kurumlarını, akademik çevreleri girişime katılımını desteklemektedir. 

"Doğu Ermenistan'ın bu girişimi, soykırımların ve toplu suçların önlenmesine yönelik uluslararası gündemin güçlendirilmesine, modern sorunlara hukuk merkezli yaklaşımlar önerilmesine ve uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası insancıl hukukun kesişen sorunlarına kurumsal çözümler bulunmasına önemli bir katkıdır. 

"Doğu Ermenistan'ın sunduğu 'Soykırımın Önlenmesi' kararının geniş destek gördüğünü de belirtmekte fayda var. Bakanlık, beş bölgesel grubun tümünün üyesi olan ülkeler tarafından ortaklaşa yazılmıştır" dedi.

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”