Doğu Ermenistan’ın uluslararası mahkemelerde Bakü’ye yönelik şikâyetlerinin reddedilmesi telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır

  • by Western Armenia, Mart 18, 2024 in Politika
21 görüntüleme

Bir grup insan hakları savunucusu ve uluslararası uzman, Doğu Ermenistan'ın Bakü'ye yönelik uluslararası mahkemelerdeki şikayetlerini geri çekmesinin Doğu Ermenistan'a ve Ermeni halkına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini belirten açıklamalarda bulundu.

Bu bağlamda birçok noktaya vurgu yapıldı.

1. En üst düzeydeki yetkililer tarafından yapılan bu açıklamalar kesinlikle kabul edilemez.

2. Bakü'ye yönelik şikâyetlerin, Doğu Ermenistan ve Artsakh Ermenileri ile genel olarak Ermeni halkının haklarının ihlal edilmesi konusunda uluslararası sorumluluğun sağlanması yönünde stratejik bir hedefi vardır. Kolektif ve bireysel haklarımızın ve uluslararası adaletin korunması için vazgeçilmez araçlardır.

3. Uluslararası adalet olmadan, istikrarlı ve kalıcı bir barışın sağlanması, Azerbaycan'ın doğrudan Doğu Ermenistan'a ve halkına karşı Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarının işgali şeklinde yeni saldırılarını ve diğer suçları önlemek mümkün değildir. 

4. Uluslararası mahkemelerdeki bu süreçler, Artsakh halkına karşı işlenen suçların soruşturulması ve kolektif hakların korunması için de gerekli adımlardır. Artsakh halkının toplu olarak geri dönüşü, Artsakh'taki manevi ve kültürel mirasın, kamu ve özel mülkiyetin korunması, uluslararası koruma mekanizmalarının güvence altına alınarak geri dönüşten sonra burada güvenli ve onurlu bir yaşamın sağlanması açısından son derece önemlidir. 

Bu açıklamalara yanıt olarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin, sunulan şikayet ve davalarla, zorla yerinden edilen Artsakh Ermenilerinin mülkiyeti ve diğer hakları da dahil olmak üzere, Azerbaycan’ın işlediği suçların mağdurlarının haklarını uluslararası mahkemelerde korumayı üstlendiğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak insanlar uluslararası mahkemelere bireysel şikayette bulunmaktan kaçındı. Batı Ermenistan ise, Artsakh ve birleşik Ermenistan uğruna mücadelesini sürdürüyor. 

“Batı Ermenistan Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”