Ermeniler ve işgal altındaki Batı Ermenistan,

  • by Western Armenia, Mayıs 29, 2024 in Politika
29 görüntüleme

İşgal altındaki Batı Ermenistan'daki Ermeniler, Ermeni Apostolik, Katolikler, Evanjelikler, Müslümanlaştırılmış ve gizli Ermenilerin torunları, Hamşen Ermenileri ve ayrıca Doğu Ermenistan'dan Batı Ermenistan'a giden işçi göçmenlerinden oluşan çok katmanlı bir topluluğu temsil etmektedir. 

Mevcut karmaşık gerçeklere ve tehlikeli eğilimlere rağmen, yerli halk olan Batı Ermenistan Ermenileri, bilimsel, kültürel, siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda kimliklerini ve potansiyellerini korumaya devam ediyor. 

İşgal altındaki Batı Ermenistan Ermenilerinin karşı karşıya kaldığı başlıca zorluklar; asimilasyon eğilimleri, cemaat kurumlarının zayıflaması, el konulan kilise mülklerinin iadesi ile ilgili zorluklar, Doğu'dan gelen göçmenler söz konusu olduğunda Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunması sorunu, Doğu Ermenistan’dan gelen göçmenler durumu ki, olası sınır dışı edilme riski gibi zorluklardır. 

Bütün bunlara rağmen Batı Ermenistan Ermenileri hala belirli bir bilimsel, kültürel, ekonomik ve politik potansiyele sahiptir ve bu potansiyel hem yerel Ermenilerin sorunlarının çözümüne hem de Batı Ermenistan ile sürgünde yaşayan Ermeniler arasındaki bağların derinleştirilmesine ve Batı Ermenistan ile Doğu Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine, ki iki Ermenistan arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesine yardım edecektir.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”