Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ilişkin hukuki düzenlemeler

  • by Western Armenia, Kasım 29, 2023 in Politika
111 görüntüleme

Avukat Harutyun Bağdasaryan, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin hukuki düzenlemelere değinerek, şu vurguda bulundu, 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan açıklama, bir ateşkes anlaşmasından başka bir şey değildir, tehdit altında imzalanmıştır ve uluslararası hukuki bir anlaşma niteliği taşımamaktadır. 

Bağdasaryan 1918 yılının Haziran-Temmuz aylarında Azerbaycan demokratik cumhuriyeti kavramının oluşumu sırasında Artsakh, 1918 yılında ilan edilen bağımsız bir idari-siyasi bölge idi. 22 Temmuz'da Şuşi'de Artsakh Ermenilerinin açılış toplantısında Ulusal Konseyi, halk hükümeti ve silahlı kuvvetleri toplandığını hatırlattı.

Artsakh, Milletler Cemiyeti tarafından tartışmalı bir bölge olarak tanındı, ancak Azerbaycan toprağı olarak tanınmadı. Zaten 1919 yılının 22 Ağustos'unda, Türkiye-Azerbaycan tehdidi altında, Ermenistan Cumhuriyeti 7. Meclisi Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzaladı; buna göre Artsakh, Paris Barış Konferansında nihai statüsü belirleninceye kadar geçici olarak Azerbaycan'ın yetki alanına dahil edildi. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Artsakh'a girmemesi şartı ile. Ancak 1920 yılının 22 Mart gecesi Türk-Azeri güçleri, o dönemde nüfusu 60.000 olan (yüzde 78'i Ermeni) başkent Şuşi'yi işgal ederek burayı yakıp yıktı, Artsakh nüfusunun %20'si olan 35.000 Artsakh Ermenisini öldürdü.

24 Şubat 1920 tarihinde Paris Barış Konferansında özel komisyon tarafından Ermenistan'ın sınırlarını belirlemek üzere kurulan Milletler Cemiyeti Konseyine üye devletlerin -Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya- yetkili temsilcilerinin imzalarının yer aldığı "Ermenistan Sınırlarını Belirleme Komisyonu Raporu ve Önerileri" belgesi sunuldu. Bu raporda, Ermenistan Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Devleti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki sınırların oluşturulmasına ilişkin ilkeler açıklığa kavuşturulmuştur. Uluslararası hukukta tahkim kararı nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur ve statüsü, kararın gelecekteki kaderine bağlı değildir. Uluslararası hukuk, özellikle de hakem kararlarının statüsünü özetleyen ve belirleyen 1907’deki Lahey Sözleşmesinin 81. Maddesi, hiçbir şekilde kararın iptalini öngörmemektedir. Uluslararası hukuka göre, uyuşmazlıklarını tahkim kararına götürmeyi kabul eden taraflar, tahkimin vereceği her türlü kararın kendilerinin yerine getirilmesi açısından bağlayıcı olacağını kesin olarak kabul ederler.

Taraflardan birinin tahkimi uygulamayı reddetmesi kararın geçerliliğini etkilemez. Buna göre, tahkim talebi sadece Ermenistan ve Türkiye tarafından değil aynı zamanda 16 ülke tarafından da sunulduğundan, karar tüm davacılar için bağlayıcıdır: Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz.

Bu madde, 17 Aralık 2004'te Şuşi'de yeniden yapılanmasından bu yana Batı Ermenistan'ı koruyan uluslararası hukuka uygundur.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İstilacılarına Karşı Mücadelede”