Fransa Senatosu’nun Artsakh’a ilişkin karar metni

  • by Western Armenia, Ocak 17, 2024 in Politika
38 görüntüleme

Fransız Senatosu, Bakü'nün Artsakh'taki askeri saldırısını kınayan ve Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeye yönelik başka herhangi bir girişimi engelleyen bir kararın kabul edilmesini görüşecek. 

Karar taslağında şu ifadeler yer alıyor:

"Fransız Senatosu, Azerbaycan'ın müttefiklerinin desteğiyle 19 ve 20 Eylül 2023 tarihlerinde Artsakh-Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği ve orada yaşayan Ermeni nüfusun neredeyse tamamının sürülmesine yol açan askeri saldırıyı şiddetle kınar.

Senato, Artsakh-Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu da kapsayan halkların kendi kaderini tayin hakkına saygının Azerbaycan ve Doğu Ermenistan arasında istikrarlı bir barışa giden tek yol olduğunu ve Devletlerin bu hakka saygı göstermek ve korumakla yükümlü olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak, uluslararası toplum Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun güvenlik ve refahını garanti altına alacak koşullarda Artsakh-Dağlık Karabağ'a dönme hakkını garanti altına almak için her türlü çabayı göstermesini talep etmekle yükümlüdür.

Senato, Fransız hükümetinin, topraklarında mülteci durumuna düşen Artsakh-Dağlık Karabağ'daki sivil nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğu Ermenistan'a insani yardımda bulunma girişimini memnuniyetle karşılar ve hükümetin Avrupalı ortaklarını da aynı şekilde hareket etmeye teşvik etmesini önerir.

Senato, Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün dokunulmazlığını bir kez daha teyit eder ve Azerbaycan birliklerinin Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarından derhal ve koşulsuz olarak çekilmesi çağrısında bulunur.

Senato, Fransız hükümetini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve Kafkasya'da barışa yönelik emellerine karşı oluşturdukları tehlike konusunda uyarır.

Senato, Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü korumak ve güvenliğini sağlamak için askeri araçlar da dahil olmak üzere gerekli araçlara sahip olma hakkını desteklemektedir. Bu bağlamda Fransız hükümetinin Doğu Ermenistan'a askeri teçhizat sağlama kararını memnuniyetle karşılar.

Senato, Artsakh-Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin siyasi liderlerinin, bu bölgenin nüfusunun yasal temsilcilerinin keyfi olarak tutuklanmasını kınamakta ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunmaktadır.

Senato, Fransız hükümetinden, Artsakh-Dağlık Karabağ'da tutulan sivil ve askeri tutukluların derhal serbest bırakılmasını ve savaşta ölen Ermeni askerlerin naaşlarının yaptırım tehdidi altındaki Azerbaycan Cumhuriyeti'nden derhal iade edilmesini talep eder.

Azerbaycan ve Doğu Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak kültürel ve dini mirasa saygı gösterilmesi çağrısında bulunur ve Artsakh-Dağlık Karabağ'daki Ermeni binalarına, kalıntılarına, koleksiyonlarına ve kültürel değerlerine yönelik tecavüzleri şiddetle kınar.

Artsakh-Dağlık Karabağ'ın mirasının korunması konusunun Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Değerlerin Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin gündemine acilen alınması gerektiğini vurgular ve Azerbaycan'ın bu komiteden çekilmesi çağrısında bulunur.

Kültürel ve dini mirasın durumu hakkında bilgilendirici bir rapor hazırlamak üzere UNESCO himayesinde uluslararası bir uzmanlar grubunun derhal oluşturulması ve Artsakh-Dağlık Karabağ'a gönderilmesi gerektiğini vurgular.

Fransız hükümetine, Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a yönelik birçok saldırgan eyleminin tüm diplomatik sonuçlarını kabul etmesi ve Avrupalı ortaklarıyla Avrupa Birliği'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin tamamen gözden geçirilmesi konusunu görüşmesi çağrısında bulunur, Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen askeri saldırganlığın cezalandırılması için Azerbaycanlı liderlerin mal varlıklarına el konulması ve Azerbaycan'dan gaz ve petrol ithalatına ambargo konulması da dahil olmak üzere en kararlı uygun karşı önlemlerin yanı sıra.

Hükümeti, Güney Kafkasya'da istikrarlı bir barışın tesis edilmesi için Azerbaycan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla müzakere sürecine derhal ve barışçıl bir şekilde dahil olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çağırır."                                                                                                                                                                “Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”