“Gardman-Şirvan-Nahiçevan” adlı Tüm Ermeniler Birliği beyanı

  • by Western Armenia, Mart 13, 2024 in Politika
51 görüntüleme

"Gardman-Şirvan-Nahiçevan" adlı Pan-Ermeni Birliği yaptığı açıklamada, Bakü'nün Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin 32. yıldönümüne atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletler'e kabul kriterlerinin üye devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı'na ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen tüm sözleşmelere ve kararlara sıkı sıkıya uymasını gerektirdiğini belirtti. 

Duyuruda ayrıca şunlar belirtiliyor: "Özellikle, BM Şartı'nın 6. Bölümünün 33. Maddesi, anlaşmazlık taraflarının, anlaşmazlığın devamı uluslararası barış ve güvenliği tehdit edecekse, öncelikle bunu müzakereler ve diğer barışçıl yollarla çözmeye çalışmaları gerektiğini öngörüyor." Son on yılda, savaşkan ve düşmanca bir retorik geliştiren Bakü'dür; bunun pratik ifadesi, ilk Artsakh savaşının kışkırtılmasının yanı sıra 2016'daki ateşkesten sonra periyodik sınır tırmanışlarıdır. 2016 yılında dört gün savaşı, 2020 yılında 44 gün savaşı, 2023 yılında 19-20 Eylül savaşı.

Otuz yılda Bakü, barış müzakere sürecini terk ederek, askeri bütçeyi ve silahlanma hacimlerini artırarak, saldırgan bir yayılmacı retorik geliştirerek ve hatta savaşın siyasi bir misyon olduğuna dair inancını gizleyerek üç savaş başlattı. Bakü'nün uluslararası hukuka ve onu destekleyen yapılara yönelik davranışları ve kontrol edilemeyen küçümsemesi, uluslararası hukukun gerçekleştirilme olanakları ile mevcut gerçekler arasında derin bir uçurum yaratmakta, bu da bir yandan küresel hukuk nedeniyle oluşturulan uluslararası hukuk sisteminin temellerini zayıflatmaktadır. Savaşlar, bir yandan da geleceğe yönelik kabul edilebilirlik emsalleri yaratarak, hem bölgemizin hem de tüm dünyanın huzur ve istikrarına Demokles'in keskin kılıcını asıyor. 

Uluslararası kurumları kendi belirledikleri kuralların uygulanması konusunda dikkatli olmaya ve mevcut fayda ile uzun vadeli değerleri birbirinden ayıracak uygun filtreleme mekanizmalarını devreye sokmasına çağırıyoruz.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”