Nahiçevan Azerbaycan değil

  • by Western Armenia, Ocak 11, 2024 in Politika
61 görüntüleme

Dün Bakü başkanı, Doğu Ermenistan'ın Nahiçevan'dan denetimsiz geçişe razı olmaması durumunda Doğu Ermenistan sınırının başka yerde açılmayacağını, bunun "barışın" şartı olduğunu duyurdu. 

Sovyet kuvvetlerinin işgalinden sonra Nahiçevan'ın Ermeni özerkliğinin statüsünün bir iç anlaşma meselesi olduğunu burada hatırlamak gerekir.

Genel olarak 1921'de Rus-Türk anlaşmaları, Nahiçevan'ın statüsü konusunda derin ve kapsamlı bir tabu var, bu açıdan,  Yerevan bu konuyu müzakere gündemine getirdiği anda,  Bakü'nün Ermenistan topraklarının neredeyse yarısına ilişkin hiçbir yasal dayanağı olmayan taleplerine Moskova/Kars Antlaşması'nın gereklerinin yerine getirilmesine karşı çıkılabilir.         

Yapay olarak oluşturulan  Azerbaycan devleti liderinin 8 köyden, 12 Mayıs 2021 ve 13 Eylül 2022'de işgal altındaki toprakları terk etmemesi, sınırların açılması, "Bakü ile Nahiçevan arasındaki bağlantı" konusundan bahsetmesi tesadüf değildir.  Bütün bu sorular herkesin bilinçli olarak göz ardı ettiği soruna yol açıyor.

1921'de Moskova ve Ankara'nın talimatı üzerine Sovyet Ermenistanı'nın idari sınırları yaşanamamazlık dikkate alınarak çizildi.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadele”