Rusya Ermenilere karşı yapılan soykırımı ARMENOSİD’i tanıdı mı?

  • by Western Armenia, Mart 06, 2024 in Politika
47 görüntüleme

Ermenilere karşı işlenen soykırıma ARMENOSİD’e ilişkin hukuki araştırma yapma ihtiyacı, Ermeni gerçekliğinin karşı karşıya olduğu en ciddi zorluklardan biridir. Çeşitli nesnel ve öznel nedenlerden dolayı, uzun yıllar boyunca Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD’le ilgili konular temelde soykırım olgusunun tüm bileşenlerinin tarihsel gerçeklerin analizi ışığında; birbiriyle ilişkili niteliğini, içeriğini ve sonuçlarını belirlemeye ve değerlendirmeye izin vermedi. 

Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD’in kurbanlarının 109. anma töreni yapılması sadece bir rakam değildir. 

Tarihin tabletlerinde kanla yazılmış  bu korkunç trajediyi görmezden gelmeye çalışan, daha da kötüsü direnen ve yazılan gerçekleri inkar eden devletlere ve insanlara karşı saygısızlığın, kibrin, nefretin, zorbaların, tecavüzcülerin soyundan gelenlere, bu saygısızlığın, kibirin, nefretin sınırıdır.

Ancak bu arka plana karşı Rus politikacıların ve toplumun görüşleri önemli ölçüde değişmedi ve soykırım konusunu Ermenilere bıraktı. Türk yanlısı güçlerin Ermenilere uygulanan Soykırımını ARMENOSİD’i inkar yönündeki çabaları ise tam tersine kamuoyunun görmezden gelmeyi tercih ettiği şeylerle güçlendi. Ana mesaj; "Soykırım ARMENOSİD meselesi üzerinden uluslararası ilişkileri karmaşıklaştırmak istemiyoruz, çünkü konuyu gündeme getirerek Rusya topraklarında yaşayan Azerbaycanlıların ve Türklerin duygularını inciteceğiz." 

Bugün, kurbanların 109. anma töreninin acı bir şekilde yaklaştığı bir dönemde, Türk yanlısı lobinin Rus yetkililer ve kamuoyu üzerindeki baskısının giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. 

Bu tür hoşgörünün savunucularına, 1895-1922 yıllarındaki olayları Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD olarak nitelendiren Rusya Federasyonu Meclisi, Devlet Duması'nın 14 Nisan 1995 Deklarasyonlarının tam metninin mevcut olduğu bir yasal ortamda yaşadığımızın sık sık hatırlatılması gerekir. 

1917 devriminden sonra İtilaf Devletlerine karşı mücadelenin ve Kafkasya'nın Sovyetleştirilmesi fikrinin Sovyet Rusya ile Kemalist Türkiye'nin birleşmesine yol açtığını hatırlamak gerekir. Bu birliğin sonuçları, Sevr barış antlaşmasının tanınmasıyla baltalandı; sonuç, vahşi Aleksandrapol Antlaşması ve ardından Doğu Ermenistan'ın hızla Sovyetleşmesi oldu. Her ne kadar Sovyet Rusya hükümeti Aleksandropol Antlaşması'nı, Moskova Antlaşması ve ardından Kars Antlaşmasıyla tanımasa da, Sovyet Rusya’nın o zamanki hükümeti ve onun uydusu Sovyet Ermenistan'la birlikte Ermenistan'ın bölünmesini esasen tamamlayıp Türkiye'ye 100.000 km²'den fazla, Azerbaycan'a ise yaklaşık 30.000 km² hediye ederek, Ermeni nüfuslu Nahiçevan ve Artsakh'ın Bakü'nün yetki alanına verdi. 

Sovyet hükümetinin yeni yapay varlığa devlet statüsü vermesi, ona yabancı bir isim - Azerbaycan - vermesi ve Ermeni nüfuslu Artsakh'ı hediye etmesi durum böyleydi. Artsakh savaşlarına ne sebep oldu?

Rus yetkililerin Ermenilere yönelik etnik temizliğe izin verdiği 1988'de Sumgait'te, 1990'da Bakü'de, 2020-2023'te Artsakh'ta durum böyleydi.

1991 yılında Artsakh'taki "Çember" askeri operasyonu sırasında Sovyet ordusunun Bakü'nün Ermeni köylerine yönelik etnik temizliğini açıkça desteklediği dönemde durum böyleydi.

Ve modern Rusya, asırlık dostlarına karşı her zaman doğru davranmıyor, temsilcileri aracılığıyla karşı açıklamalar yapıyor, Ermeni halkının rakiplerine silah satıyor.

Devam edecek...

Batı Ermenistan TV Gazetecisi Aşkhen Virabyan

Materyal şu ​​kaynaktan alınmıştır:

https://www.academia.edu/869608/%D5%84%D5%B8%D5%BD%D5%AF%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB_16_03_1921_%D5%A5%D6%82_%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%AB_13_10_1921_%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A5%D6%82%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8_%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80_Treaties_of_Moscow_and_Kars_Political_and_Legal_Consequences_for_Armenia_