Vahagn Melikyan: Tanım için Alma-Ata deklarasyonunun esas alınması cezai yaptırıma tabidir 

  • by Western Armenia, Mayıs 13, 2024 in Politika
32 görüntüleme

"Alma-Ata beyanının münhasıran tanımın temeli olarak kabul edilmesi yasa dışıdır ve cezai yaptırıma tabidir."

Tüm Ermeni Diplomatlar Konseyi üyesi, Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı eski Genel Sekreteri Vahagn Melikyan, Yerevan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Vatan İçin Tavuş" hareketi mitinginde böyle bir açıklama yapmıştı. 

"Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen toprakları olan Davuş bölgesinde başlatılan süreç, çekincesiz olarak, kuvvet tehdidi altında yasadışı bir sınır çizme ve sınırlama süreci veya görünürde barış koşullarında teslimiyetin devamı olarak tanımlanmalıdır. Bunun en güzel kanıtı İlham Aliyev'in, Azerbaycan tarafının kendi belirlediği şartlarda tek kurşun atmadan toprak elde ettiğini söylemesidir.

Aynı zamanda yeni bir savaşı önleyecek bir güvenlik garantisi yok ve yeni bir askeri saldırı tehdidi halkımızın üzerinde asılı kalmaya devam ediyor. Artık gerçek bir müzakerenin olmadığı, sürecin Doğu Ermenistan'ın tek taraflı tavizler vermesiyle ilerlediği kesindir. Üstelik iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yokluğunda, sınır belirleme ve sınır çizme diplomatik pratikte benzeri görülmemiş bir olgudur ve meşruiyetini doğrudan sorgular. Böyle bir yaklaşım kabul edilemez, yasa dışıdır ve anayasaya aykırıdır. 

Ona göre, sınır belirleme sürecinin yasal dayanağı, müzakereci tarafların ortaklaşa kabul ettiği, SSCB'nin geçerli ve yasal olarak bağlayıcı iç mevzuatına dayanan metodolojidir.

Dolayısıyla Alma-Ata beyanı hiçbir şekilde böyle bir temel olamaz çünkü bir sınır tanımı içermiyor. Deklarasyon, birbirlerine toprak iddiası sunmama gerekliliğini ima ediyor. 

Doğu Ermenistan ile Bakü Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki sınırların belirlenmesiyle ilgili sadece iki süreç vardı. İlki, 1928-1929'da. iki cumhuriyetin Yüksek Kurullarının kararlarıyla onaylanan haritadır. İkincisi, 1984-1987'de. Doğu Ermenistan-Azerbaycan ortak komisyonunun imzaladığı kararlar.

Diğer tüm belgelerin yasal dayanağı yoktur ve dahası, SSCB Genelkurmay Başkanlığı'nın dahili operasyonel kullanım için oluşturulan haritaları da bulunmaktadır.

Alma-Ata Deklarasyonunu yalnızca sınır belirleme için temel almak yasadışıdır ve cezai olarak cezalandırılabilir (örneğin, Gürcistan ile Bakü arasındaki Sınır Belirleme Komisyonu'nun Gürcü tarafının temsilcileri, yanlış sınır çizmekten cezai olarak sorumluydu)."

Batı Ermenistan, milliyet ilkesini esas alarak, Bakü'de gerçekleştirilen çeşitli pogromlara ve etnik temizliğe rağmen mevcut Sovyet idari sınırını tanımıyor.

“Batı Ermenistan Eğitimsiz Vahşi Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”