Azeriler Halivor köprüsünü yıktı

  • by Western Armenia, Haziran 16, 2023 in Toplum
103 görüntüleme

Başka bir kültürel vandalizm: "Kafkas Mirası İzleme" adlı (Caucasus Heritage Watch) internet sitesi, Azerilerin Halivor köprüsünü yıktığının görüldüğü uzay fotoğrafları yayınladı. Halivori veya Halevori köprüsü, Hadrut bölgesine bağlı Mets Tagher köyünün 2 km güneybatısında, İşkhanaget nehri üzerinde yer almaktadır. 

Köprü, ön cephesindeki taşa kazınmış 7 satırlık iyi korunmuş yazıya göre, 1835 yılında inşa edilmiştir. İşkhanaget nehri ve yan kolları üzerine inşa edilmiş 6 köprüden biridir. Bunlardan  dört tanesi ayaktadır. Halivori köprüsü İşkhanaget nehrinin yeşil kemeri gibidir. Aslında bu kemer nehrin karşısındaki Mets Tağer bölgesini Tumi köyü ile birleştiriyor. Tek kemerli, yarı silindirik kemerli bu köprü, kayalık vadileri birbirine bağlıyor. 20 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 9 metre yüksekliğindedir. Köprünün kemer genişliği 9 metredir. Kuzeybatıdaki duvarına oyulmuş bir yazıtta yarı bozulmuş bir inşaat yazıtı bulunmuştur. Bu köprünün yapısı ve konumu bakımından diğerlerinden farklı olduğunu belirtmek gerekir. 

Güçlü bir kireç harcı ile irili ufaklı kuvars parçalarından yapılmıştır.

“Ayıyı Muhtar Yapan Köy, Armudu Rüyasında Görür”