Avrupa Konseyi, Artsakh-Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen kişilere yönelik bir destek tedbirleri paketi hazırlayacak 

  • by Western Armenia, Ekim 30, 2023 in Toplum
75 görüntüleme

Avrupa Konseyi, 11-13 Ekim 2023'te, Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Leila Kayacık'ın ziyaretinin ardından Doğu Ermenistan'a yönelik mülteci akınına yanıt vermek için karmaşık bir önlem paketi hazırlıyor. Bilgi Avrupa Konseyi'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

Paket, son haftalardaArtsakh- Dağlık Karabağ'dan yerinden edilen 30 bini çocuk 100 bin Ermeni'ye ev sahipliği yapma konusunda Doğu Ermenistan'a yardım sağlamayı amaçlıyor. Göç ve Mülteci İşleri Servisi, Doğu Ermenistan ziyareti sırasında ilgili devlet kurumları, uluslararası ortaklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptı. Leila Kayacık, Artaşat belediyesine ait iki sığınma evini ziyaret etti.

Kayacık, Avrupa Konseyi'nin Doğu Ermenistan Eylem Planı (2023-2026) ile Göç ve İltica Bağlamında Savunmasız Kişilerin Korunmasına İlişkin Eylem Planı'nda (2021-2025) yer alan destek alanlarını özetledi.

Bu alanlar şunlardır: İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Servisi ve İnsan Hakları Ombudsmanı Ofisi'nin doğrudan desteğiyle, özellikle savunmasız durumdaki mültecilerin insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi, özellikle savunmasızlık değerlendirmeleri, sağlık ve zihinsel sağlık hizmetlerine yönelik psikolojik desteğe erişim, hassas gruplarla çalışan profesyonellerin kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimin kapsayıcılığının sağlanması ve mesleki eğitim programlarının gözden geçirilmesi, çocuk haklarının korunması, yerel öz yönetim organlarının canlılığının artırılması dahil olmak üzere mülteci hakları hizmetlere erişim ve mültecilerle ilgili farkındalığın artırılmasıdır.

Avrupa Konseyi Baş Sekreteri Maria Beyçinoviç-Buriç, "Hedefe yönelik bu önlem paketi aracılığıyla, benzeri görülmemiş zorluklar ve zorluklarla karşı karşıya kalan üye devletimiz Doğu Ermenistan'ı ve halkını destekleyeceğiz" dedi.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”