Bağımsızlık Günü arifesinde 

  • by Western Armenia, Ocak 16, 2024 in Toplum
31 görüntüleme

19 Ocak 2024, Batı Ermenistan topraklarında Ermeni devletinin fiilen tanınmasının 104. yıldönümü olacak. Bağımsızlık Günü arifesinde Batı Ermenistan TV size Batı Ermenistan'ı ve sembollerini tanıtacak.

  Bugün sizlere, Ermeni halkına tanınan ve sahip olunması her Ermeni için önemli bir ön koşul olan hakların kısa bir listesini vereceğiz.

14 Nisan 1919

18 Ocak 1919'da Paris'te çalışmalarına başlayan Barış Konferansı, Tazminat Özel Komisyonu'nu da bünyesinde barındırıyordu. Bu Komisyon 7 Mart 1919'da, amacı Komisyon'da temsil edilmeyen ülke ve halkların maddi kayıplarını toplamak ve bunların tazminini resmileştirmek olan Özel Komisyon adında ayrı bir organ oluşturdu. Özel Komisyon 14 Nisan 1919'da ön raporunu sundu; buna göre Ermenistan'ın 1914-1918 yılları arasındaki toplam maddi kaybı 1919 fiyatlarıyla 19.130.982.000 milyar altın franktı. Tüm mağlup devletlere maddi tazminat yükümlülükleri getirilmiştir: Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu. Örneğin Almanya, maddi tazminat yükümlülüğünün tamamını ancak Haziran 2010'da geri ödemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olan Türkiye Cumhuriyeti, Batı Ermenistan'a karşı bu yükümlülüğünü yerine getirmekten hala kaçınmaktadır.

Kilikya Ermenilerinin haklarına ilişkin karar:

4 Ağustos 1920

Kilikya Ermenileri "Kilikya'nın Bağımsızlığı" Deklarasyonunu kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1960 tarihinde kabul edilen "Sömürge Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesi Hakkında" Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'na göre, dünyada 60'tan fazla ülke bağımsızlığını elde etmiştir.

Ermenilere karşı işlenen soykırımın ARMENOSİD’in tanınması ve kınanmasına ilişkin kararlar

24 Mayıs 1915'te Büyük Britanya, Fransa ve Rusya, Jön Türk hükümeti tarafından gerçekleştirilen Ermeni katliamlarını ve soykırımını ARMENOSİD’i kınayan özel bir bildiri yayınladılar. 1915 Nisan soykırımı ARMENOSİD’i Türkiye'de insanlığa ve medeniyete karşı işlenen yeni bir suç olarak nitelendirildi. Bu bildiriye göre, daha sonra Jön Türk paramiliter liderlerini yargılamak üzere İstanbul Özel Askeri Mahkemesi kurulmuştur.

 2. 1919'dan 1920'ye kadar, Jön Türk paramiliter liderlerinin yargılanması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'na katılması ve İmparatorluk tebaası olan Ermeni vatandaşlara yönelik katliam ve tehcir-sürgünlerin organize edilmesi suçlamalarıyla İstanbul'da yapıldı. İstanbul'daki Özel Askeri Mahkeme, 1921-1922 yıllarında Nemesis Operasyonu'nun Ermeni intikamcıları tarafından gerçekleştirilen birçok Jön Türk paramiliter liderini gıyaben ölüme mahkum etmiştir.

 Tüm bunlar, Ermenilere yönelik soykırımın ARMENOSİD’in kınanmasının gerçekleştiği ve Ermenilere yönelik soykırıma ARMENOSİD "tamamlanmamış bir Nürnberg" ifadesinin uygulanmasının yanlış olduğu anlamına gelmektedir. Ermeni soykırımı ARMENOSİD kınanmıştır. Tahkim kararının tanınması ve uygulanması da dahil olmak üzere, Ermeni halkının uğradığı zararın tazminatı ödenmemiştir.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”