Bağımsızlık Günü arifesinde

  • by Western Armenia, Ocak 17, 2024 in Toplum
36 görüntüleme

 

19 Ocak 2024, Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan devletinin fiilen tanınmasının 104. yıldönümü. 

Bağımsızlık Günü arifesinde Batı Ermenistan TV sizlere Batı Ermenistan'ı ve sembollerini tanıtacak.

Bugün yerli Ermeni milletinin haklarına ve Batı Ermenistan'ın haklarına da değinen 45 uluslararası anlaşma, sözleşme ve bildiriyi sunacağız.

Bunlar arasında

Unvanlar:

1- BM Şartı, 26 Haziran 1945

2- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 10 Aralık 1948

3- "İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin" Avrupa Sözleşmesi, 11 ve 14 No'lu Protokollerde yapılan değişiklikler ve eklemelerle birlikte, Roma, 4 Kasım 1950

4- "Devletlerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında" Sözleşme (26 Aralık 1933 tarihinde imzalanmıştır)

5- BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme, 9 Aralık 1948.

6- Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlarda Zamanaşımı Tüzüğü'nün Uygulanamayacağına İlişkin BM Sözleşmesi, 26 Kasım 1968.

7- "Sömürgeleştirilmiş Ülkelere Bağımsızlığın Verilmesine İlişkin" BM Sözleşmesi, 14 Aralık 1960

8- "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin" Bildirge, 20 Kasım 1963

9- "Uluslararası Anlaşmalar Hukuku Hakkında" ("Viyana Sözleşmesi"), 23 Mayıs 1969.

10- "Saldırganlığın Tanımı Hakkında" BM Sözleşmesi, 14 Aralık 1974.

11- BM "Yerli Halkların Haklarına Dair Bildirgesi", 13 Eylül 2007.

12- BM Sözleşmesi "Deniz Hukuku", 10 Aralık 1982.

13- BM Bildirgesi "Halkların Barış Hakkı", 12 Ekim 1984.

14- "Kalkınma Hakkına Dair" Bildirgesi, 04 Aralık 1986

15- "Ulusal veya etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarına ilişkin" Bildirge, 18 Aralık 1992

16- "Ulusal ve uluslararası düzeyde BM hukukunun üstünlüğüne ilişkin" Bildirge, 24 Eylül 2012.

Ermeni halkının dostları ve Ermeni halkının yaşama, gelişme ve geleceğe sahip olma hakkının nasıl korunacağı hakkında.

“Batı Ermenistan Barbar Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”