Bakü makamları, Ermeni Gavurkale adlı yerleşiminin erken Hıristiyan mezarlığında sığınaklar kazdı

  • by Western Armenia, Haziran 13, 2023 in Toplum
88 görüntüleme

Artsakh'ın kültürel mirasını izleyen monumentwatch.org web sitesi şöyle yazıyor:

"Caucasus Heritage Watch" sitesi tarafından yayınlanan uzay fotoğrafından açıkça görüldüğü gibi, Bakü yetkilileri Artsakh Cumhuriyeti'nin Martakert bölgesindeki Haykacur köyündeki Ermeni erken çağ Hıristiyan yerleşim yeri Gavurkala'nın (kelimenin tam anlamıyla kafirlerin kalesi) mezarlığı alanında sığınaklar kazdı. Dikranagert'ten sonra Gavurkala, Artsakh bozkırındaki en büyük erken çağ Hıristiyan Ermeni yerleşim yeridir. Yaklaşık iki hektarlık bir alanı kaplar, toprak duvarlarla çevrilidir, 5.-6. yüzyıllara ait, kesme taşlarla inşa edilmiş ve haç rölyefleri ile süslenmiş tel salonu olan kilisesi vardır. Erken Hıristiyan çağına ait anıtın sütunu hala ayaktaydı. Bugün sığınakların kazıldığı yerde, yani şehrin mezarlığında, geçen yüzyılın 50'li yıllarında Artsakh bozkırının en eski Ermenice yazıtlarından biri bulundu.

O bölgede Ermenice yazıtlı başka lahitlerin de bulunması ihtimal dışı değildir.

Bizim yanıtımız:

Nitekim Bakü hükümeti işgal altındaki topraklarda Ermeni izlerinin yok edilmesini ısrarla sürdürmektedir. Bu tür sığınakların tam yerleşim alanına kurulması konusunda büyük bir risk vardır.

Silahlı Çatışmada Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1954 tarihli Lahey Sözleşmesinin 4. maddesinin 1. bendine göre: "... Devletler,  silahlı çatışmalar durumunda hem kendi kültürel değerlerine hem de diğer tarafların kültürel değerlerine saygı göstermeyi taahhüt ederek bu değerlerin, yakın çevrelerinin ve savunma yapılarının silahlı bir çatışma durumunda bu değerlerin yok olmasına veya zarar görmesine yol açabilecek amaçlarla kullanılmasının yasaklamak zorundalar ve bu değerlere düşmanca davranışlardan kaçınmalıdır."

12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi Birinci Protokolü'nün 53. maddesine göre, "Kültürel mirasa karşı her türlü düşmanca eylemde bulunmak, askeri amaçla kullanmak veya misilleme konusu yapmak yasaktır." Bakü hükümeti bir kez daha uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal ediyor."

“Batı Ermenistan İşgalici Türk Faşistlerine Karşı Mücadelede”